Program ochrony środowiska przed hałasem obejmuje krakowskie lotnisko

Port Lotniczy Kraków-Balice - samolot na pasie startowym - widok z tyłu (fot. Biuro Prasowe UMWM)

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego obejmującego Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice.

Niniejszy program po raz pierwszy nakłada na Port lotniczy Kraków-Balice obowiązki w zakresie ograniczenia oddziaływania akustycznego.

Projekt Programu zakłada pięć głównych działań, do których będzie zobowiązane Lotnisko Kraków Airport, aby ograniczyć hałas. Główne znaczenie ma hałas nocny (od 22:00 do 6:00), który decyduje o zasięgu przekroczeń poziomu dopuszczalnego hałasu.

Działanie 1: Wprowadzenie kontroli poziomu emisji hałasu w porze nocnej – system „Quota Count”, uwzględniającego deklarowany poziom emisji hałasu statków powietrznych i liczbę operacji lotniczych.

Działanie 2: Wprowadzenie obowiązywania ciszy nocnej („core night”) od godziny 1:00 do 5:00.

Działanie 3: Obniżenie emisji do środowiska hałasu innych źródeł niż pochodzący z operacji lotniczych, poprzez stosowanie rozwiązań z zakresu akustyki technicznej (osłony, obudowy, ekrany) i zmniejszenie hałasu „źródła”, poprawę jakości sprzętu, instalacji i urządzeń związanych z funkcjonowaniem Portu oraz działania organizacyjne.

Działanie 4: Kontynuowanie przez Port programu poprawy komfortu akustycznego mieszkańców wewnątrz OOU, poprzez finansowanie poprawy izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych w budynkach mieszkalnych do poziomu zapewniającego warunki komfortu akustycznego wewnątrz pomieszczeń.

Działanie 5: Aktualizacja obszaru ograniczonego użytkowania na podstawie analizy porealizacyjnej wynikającej z decyzji środowiskowej Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2011 roku.

Uwagi i wnioski do projektu Programu można składać do 31 grudnia br. na adres e-mail: powietrze@umwm.malopolska.pl, pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska.

Projekt Programu dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMWM w dziale Konsultacje Projektów oraz pod adresem www.powietrze.malopolska.pl/halas, a ponadto jest wyłożony do wglądu w Departamencie Środowiska UMWM, p. 253, ul. Racławicka 56 w Krakowie, w godz. 8:00 – 16:00, od poniedziałku do piątku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

Ponadto Urząd zaprasza osoby zainteresowane do wzięcia udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 17 grudnia o godzinie 17:00 w auli Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Mieczysława Medweckiego w Morawicy.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
comments powered by Disqus