Kanada: przesunięty koniec prac nad raportem ws. lądowania samolotu Ryanair w Mińsku

Zespół prowadzący dochodzenie w sprawie wymuszonego lądowania samolotu Ryanair w Mińsku dopiero 13 września, o 10 dni później niż planowano, przedstawi najnowsze ustalenia w tej sprawie Radzie Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Wyniki dochodzenia i konkluzje są spodziewane w listopadzie – poinformowało PAP w piątek ICAO.

„13 września br. zespół ds. ustalenia faktów w sprawie lotu Ryanair FR4978, kierowany przez Sekretariat ICAO, przedstawi Radzie ICAO drugą aktualizację. W oczekiwaniu na otrzymanie dalszych informacji od krajów–stron wyniki dochodzenia i konkluzje są obecnie spodziewane w listopadzie br., podczas 224. sesji Rady” – poinformowało PAP w piątek biuro prasowe Sekretariatu Generalnego ICAO.

Pod koniec czerwca ICAO, organizacja z siedzibą w Montrealu, informowała, że Rada tej organizacji zapoznała się ze wstępnym raportem dotyczącym wymuszonego lądowania samolotu Ryanair, które miało miejsce w Mińsku w maju. Komunikat ICAO podawał, że raport jest oczekiwany podczas następnej sesji Rady, która rozpocznie się 13 września. Jeszcze wcześniej, w połowie czerwca, ICAO informowała, że raport ze wstępnymi ustaleniami oczekiwany jest do 23 czerwca, czyli do końca bieżącej sesji Rady ICAO, zaś ostateczny raport zostanie przedstawiony w czasie sesji rozpoczynającej się 13 września w poniedziałek.

Pod koniec maja Rada ICAO podjęła decyzję o przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie wymuszonego przez Białoruś lądowania samolotu linii Ryanair w Mińsku. Władze białoruskie aresztowały wówczas dziennikarza Ramana Pratasiewicza, który był na pokładzie samolotu.

Rada ICAO wyraziła „poważne obawy” i postanowiła przeprowadzić tzw. dochodzenie ustalające fakty (fact finding investigation), wykorzystując w tym celu art. 55 Konwencji Chicagowskiej. Stanowi on, że Rada może „badać na żądanie któregokolwiek Państwa, będącego stroną umowy, każdą sytuację mogącą wywołać możliwe do usunięcia przeszkody w rozwoju międzynarodowej żeglugi powietrznej i po przeprowadzeniu takiego badania ogłaszać sprawozdania, jakie może uznać za pożądane”.

Dochodzenie prowadzi Sekretariat ICAO. Specjaliści prowadzący dochodzenie mogą występować o przekazanie wszelkich informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania.

Po decyzji Rady ICAO oficjalne wnioski o przekazanie informacji zostały wystosowane do krajów bezpośrednio związanych z tym wydarzeniem: Białorusi i Polski, a także do Grecji, Irlandii, Litwy i Szwajcarii.

ICAO to organizacja powołana na podstawie przyjętej w grudniu 1944 r. i obowiązującej od 1947 r. Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Spory dotyczące lotnictwa cywilnego rozpatruje Rada ICAO. ICAO jest agendą ONZ, jej celem jest zapewnianie współpracy państw członkowskich. W Radzie ICAO podczas każdej trzyletniej kadencji są przedstawiciele 36 państw członkowskich wybranych przez Zgromadzenie ICAO. Polska nie jest obecnie członkiem Rady.

Pratasiewicz to były współredaktor kanału Nexta, uznanego przez władze białoruskie za „ekstremistyczny”. Jego samego władze nazywały wcześniej „terrorystą”. Był ścigany przez prawo oraz wpisany na listę „osób zaangażowanych w terroryzm”.

Z Toronto Anna Lach


Przeczytaj również:
Zapis rozmów załogi Ryanair z kontrolą ruchu lotniczego z Mińska

Źródło: PAP
comments powered by Disqus