CPK: dodatkowe korzyści dla przystępujących do Programu Dobrowolnych Nabyć

Nowe korzyści dla właścicieli nieruchomości z terenu przyszłego Lotniska Solidarność, którzy przystąpią do Programu Dobrowolnych Nabyć to m.in. wsparcie doradcy, bezpłatny proces notarialny, możliwość użytkowania nieruchomości po transakcji sprzedaży - przekazał Centralny Port Komunikacyjny.

Jak wskazano w środowej informacji CPK, spółka uatrakcyjnia ofertę dla mieszkańców, którzy już przystąpili lub dołączą do Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN). Przypomniano, że PDN jest skierowany do właścicieli nieruchomości z terenu przyszłego Lotniska Solidarność.

Program Dobrowolnych Nabyć obejmuje obszar na pograniczu gmin Baranów, Teresin i Wiskitki. Obowiązuje od grudnia 2020 r.; jego celem, jak zaznaczono, jest, by "na możliwie wczesnym etapie pozyskać nieruchomości drogą dobrowolnych transakcji".

Jak stwierdza cytowana w informacji dyrektor biura relacji z otoczeniem inwestycji CPK Katarzyna Dobrońska, PDN to „szyty na miarę” program społeczny zawierający szereg korzyści dla wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu przyszłego Lotniska Solidarność. "Zmodyfikowaliśmy ofertę PDN, uwzględniając indywidualne potrzeby każdego zainteresowanego. To mieszkaniec zdecyduje, z których elementów skorzysta i w jakim momencie" – dodaje.

Zgodnie z przekazaną informacją, dodatkowe korzyści dla wszystkich, którzy zdecydują się przystąpić do PDN to m.in.: Indywidualny Opiekun - wsparcie doradcy CPK na każdym etapie rozmów, sprzedaży i przeprowadzki w formie kontaktu osobistego, telefonicznego lub mailowego, w zależności od woli mieszkańca.

Wskazano też na korzyści związane z logistyką - polegające na kompleksowej organizacji przeprowadzki i przewiezieniu dobytku w nowe miejsce. "Usługa na koszt spółki CPK" - zapewniono.

Inne wymienione wsparcie to obsługa prawna, czyli bezpłatny, indywidualny i dopasowany do potrzeb właściciela proces notarialny. "Spółka jest w stanie zapewnić pomoc prawną np. w przypadku konieczności uregulowania stanu prawnego gruntu" - czytamy.

CPK zapewnia ponadto o możliwości użytkowania nieruchomości także po dokonaniu transakcji sprzedaży – do momentu rozpoczęcia prac budowalnych na danym terenie. "Na życzenie mieszkańca możliwa będzie sytuacja, w której właściciel zbywa grunt na rzecz spółki CPK, ale czerpie korzyści z upraw przez kolejne miesiące albo lata" - wskazano.

Dodano, że spółka CPK może też sfinansować i zorganizować doradztwo w celu wsparcia rozwoju zawodowego lub przebranżowienia zainteresowanych mieszkańców.

Z kolei gwarancja zatrudnienia polega na sfinansowaniu szkoleń i kursów dla zainteresowanych mieszkańców w celu pozyskania przez nich umiejętności przydatnych przy budowie i obsłudze lotniska. Jednocześnie spółka zagwarantuje zatrudnienie dla uczestników, którzy ukończą je z pozytywnym wynikiem - dodano.

W ramach wsparcia spółka wskazała również na tzw. Indywidualny Program Dobrowolnych Nabyć - możliwość zaproponowania przez spółkę CPK – w ramach dostępnych nieruchomości zamiennych – nowej działki w wybranym miejscu w Polsce.

Jak wskazała Dobrońska, propozycje te są dostępne także dla każdego, kto zgłosił się do PDN wcześniej. "Wsłuchujemy się w głos mieszkańców, wychodzimy naprzeciw ich propozycjom i na bieżąco poprawiamy naszą ofertę" – dodała.

Przypomniano, że PDN, czyli pierwszy etap pozyskiwania nieruchomości pod inwestycje CPK, trwa od początku grudnia ub. roku. Od tego czasu, zgodnie z planem, spółka pozyskuje zgłoszenia od mieszkańców zainteresowanych dobrowolnym zbyciem nieruchomości.

"Wszystkie zgłoszenia zostały poddane oględzinom i weryfikacji. Obecnie wybrani w postępowaniu przetargowym niezależni rzeczoznawcy majątkowi, w oparciu o operaty szacunkowe, określają wartość kolejnych puli nieruchomości" - czytamy. Dodano, że w następnym zaplanowanym etapie spółka CPK przedstawi właścicielom wycenionych nieruchomości konkretne propozycje nabycia.

Jak wskazano, zasadą PDN jest "dobrowolność po obu stronach transakcji i transparentność procedury – przy jednoczesnym zagwarantowaniu poufności dotyczącej konkretnych informacji negocjacyjnych".

PDN dotyczy obszaru położonego na zachód od Warszawy, między miastami Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki i Sochaczew. Teren ten ograniczają: od południa autostrada A2, od zachodu droga krajowa nr 50, od północy miejscowość Szymanów i rzeka Pisia, a od wschodu – rzeka Pisia Tuczna i miejscowość Baranów. Adresatami PDN są wszyscy właściciele, współwłaściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości z tego obszaru. Szczegóły na stronie www.twojpdn.pl. CPK wskazuje też do kontaktu adres pdn@cpk.pl lub numer telefonu: +48 539 188 404.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na ok. 3 000 hektarów ma powstać Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ drag/

Źródło: PAP
comments powered by Disqus