BCC: zwiększenie tygodniowej liczby godzin pracy kontrolerów ruchu lotniczego nie zniweluje braków kadrowych

Wieża kontroli lotów na Lotnisku Chopina - widok z góry z bliska (fot. PAŻP)

Zwiększenie przeciętnej tygodniowej liczby godzin pracy kontrolerów ruchu lotniczego nie zniweluje braków kadrowych; jedynie zmniejszy ich wynagrodzenie – ocenia BCC odnosząc się do projektu noweli o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Projekt zasługuje na ocenę negatywną – dodano.

Chodzi o przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt noweli ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej proponujący zmianę przepisu, który określa maksymalny wymiar operacyjnego czasu pracy kontrolerów ruchu lotniczego.

W uzasadnieniu do projektu napisano, że "w efekcie określony ustawowo maksymalny wymiar operacyjnego czasu prac kontrolerów ruchu lotniczego ulegnie zwiększeniu z przeciętnie 30 do przeciętnie 36 godzin na tydzień".

W ocenie Business Centre Club (BCC) autorzy projektu kładąc szczególny nacisk na podkreślenie wysokości wydatków ponoszonych w związku ze zlecaniem kontrolerom ruchu lotniczego nadgodzin, "zupełnie pomija istotę problemu, jaką jest konieczność zlecania nadgodzin kontrolerom ruchu lotniczego".

"Przedstawione podejście zasługuje na szczególną krytykę. Ustawodawca nie pochyla się bowiem nad przyczyną nagminnego zlecania nadgodzin kontrolerom ruchu lotniczego, a jedynie na skutkach, jakie ze sobą niosą" – czytamy w piątkowej opinii BCC.

Zgodnie z danymi PAŻP, z tytułu zlecenia pracy w godzinach nadliczbowych Agencja ponosiła w ubiegłych latach istotne koszty, które wynosiły w 2018 r. – 15 940 298 zł, w 2019 r. – 17 502 341 zł oraz w 2020 r. – 4 568 980 zł. Z czego na wynagrodzenie kontrolerów ruchu lotniczego z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych Agencja przeznaczyła w 2018 r. – 11 794 246 zł, w 2019 r. – 13 899 632 zł oraz w 2020 r. – 2 886 619 zł.

"Zaproponowane w Ustawie zmiany z pewnością nie mogą zostać określone jako rozwiązanie problemu związanego ze zlecaniem nadgodzin kontrolerom ruchu lotniczego. Stanowią raczej bezrefleksyjną próbę ograniczenia wydatków" – uważa BCC.

W ocenie BCC proponowana nowelizacja "nie stanowi realnego rozwiązania problemu".

"W pierwszej kolejności wskazać należy, że zwiększenie przeciętnej tygodniowej liczby godzin pracy, nie zniweluje problemu braków kadrowych, wymuszającego na kontrolerach ruchu powietrznego pracy ponad normę, a jedynie znacząco zmniejszy wynagrodzenie kontrolerów ruchu lotniczego za czas pracy" – uważa organizacja.

Zdaniem BCC zaproponowane w ustawie rozwiązania "w znacznej części mogą nie stanowić adekwatnego środka do realizacji założonych celów".

"W konsekwencji zaproponowany projekt zasługuje na ocenę negatywną, a jeśli miałby być procedowany dalej, wymagać on będzie w wielu aspektach przebudowy samych założeń regulacji, a także zmiany poszczególnych rozwiązań" – podkreśliło BCC.

W uzasadnieniu do projektu noweli napisano, że w latach 2018–2020 PAŻP zatrudniała średniorocznie 612 kontrolerów ruchu lotniczego, którzy czynności operacyjne wykonywali przez przeciętnie 30 godzin na tydzień, przy zastrzeżeniu, że do wskazanego wymiaru czasu pracy należało wliczać przerwy w wymiarze nie mniejszym niż 25 proc. dobowego wymiaru czasu pracy.

"Przy natężeniu ruchu lotniczego, które obserwowano w 2018 r. i 2019 r., obowiązujące rozwiązania prawne skutkowały tym, że Agencja w celu zapewnienia ciągłości i efektywności służb ruchu lotniczego zmuszona była do zlecania kontrolerom ruchu lotniczego pracy w godzinach nadliczbowych" – napisano. Wskazano, że średnia liczba nadgodzin, które wypracował kontroler ruchu lotniczego w 2018 r. i 2019 r. to 59 godzin rocznie, przy czym w odniesieniu do kontrolera ruchu lotniczego zatrudnionego w Organie Kontroli Obszaru liczba ta wzrasta do 62 godzin rocznie.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej odpowiada za zarządzanie polską przestrzenią powietrzną oraz za infrastrukturę lotniczą, którą buduje i rozwija. Agencja sprawuje nadzór m.in. nad systemem radarowym, urządzeniami nawigacji lotniczej, systemami łączności i systemami wspomagającymi lądowanie. Kontrolerzy ruchu lotniczego PAŻP pełnią służbę przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Źródło: PAP
comments powered by Disqus