W OKL Politechniki Rzeszowskiej w Jasionce wyszkolisz się do uzyskania licencji B2L

Mechanik lotniczy (fot. flickr.com/by U.S. Pacific Fleet)

Ośrodek Kształcenia Lotniczego otrzymał uprawnienia do prowadzenia szkoleń mechaników lotniczych w zakresie licencji B2L. To uprawnienie dotyczy elektroniki lotniczej (awioniki) i ma zastosowanie do obsługi statków powietrznych o niezaawansowanej technologicznie konstrukcji i wyposażeniu (innych niż grupa 1 wg klasyfikacji Part-66).

Mechanik dysponujący tą licencją nabywa uprawnienia do samodzielnego wykonywania prac w zakresie obsługi technicznej i poświadczania wykonania tych prac. Uprawnienia B2L obejmują systemy związane z łącznością, nawigacją, przyrządami pokładowymi, autopilotem oraz systemy płatowca.

Posiadacz uprawnień na systemy płatowca może wykonywać zadania związane z obsługą wyposażenia elektrycznego i awionicznnego w zespole napędowym oraz obsługę systemów mechanicznych, które wymagają wykonania prostych testów w celu sprawdzenia ich sprawności – wyjaśnia mgr inż. Maciej Domiszewski z Samodzielnej Sekcji Szkolenia Mechaników w OKL PRz.

Ze szkolenia do tej licencji mogą skorzystać studenci Politechniki Rzeszowskiej oraz wszystkie inne zainteresowane osoby. Szkolenie odbywa się w Ośrodku Kształcenia Lotniczego w Jasionce i prowadzi je Organizacja Szkolenia Personelu Obsługi Technicznej certyfikowana zgodnie z unijnym wymaganiem Part-147.

Certyfikat zatwierdzenia organizacji szkoleniowej w zakresie obsługi technicznej nr PL.147.000

Ponieważ krajowe licencje uprawniające do poświadczania obsługi technicznej szybowców TM(G)R i motoszybowców TM(MG)R tracą ważność 1 października 2020 r., mechanicy posługujący się tymi licencjami mogą korzystając z oferty OKL PRZ zdać egzaminy pozwalające na uzyskanie licencji kategorii L2. Dzięki uprawnieniom do prowadzenia szkoleń B2L i L2 w Ośrodku Kształcenia Lotniczego można zdobyć unijne uprawnienia do poświadczania obsługi technicznej szybowców, motoszybowców oraz samolotów o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 1200 kg. Jest to ciekawa i ważna oferta z uwagi na deficyt personelu poświadczającego w lotniczym regionie. Uprawnienia B2L i L2 są wykorzystywane w lotnictwie ogólnym (Genaral Aviation) związanym z komercją, sportem i rekreacją.

Szczegółowe informacje na temat B2L i L2 są dostępne na stronie: www.okl.prz.edu.pl/mto.

Źródło: OKL Politechniki Rzeszowskiej
comments powered by Disqus