X Targi Infrastruktura 2012 rozpoczęte

lotnisko

23 października br. rozpoczęły się X Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem INFRASTRUKTURA 2012. W dniu inauguracji gościem Targów był Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak.

Ministrowi towarzyszyli: Sekretarz Stanu w MTBiGM Tadeusz Jarmuziewicz oraz p.o. Generalny Dyrektor GDDKiA Lech Witecki. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również przedstawiciele Parlamentu, w tym Komisji Infrastruktury oraz przedstawiciele środowiska budowlanego.

Patronat honorowy nad tegoroczną, jubileuszową edycją targów, które odbywają się w dniach 23-25 października br. w Warszawie, objął Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak, sejmowa Komisja Infrastruktury i Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

***

Podczas Targów Infrastruktura 2012 swoje oferty prezentuje ok. 100 wystawców. Są to firmy wykonawcze budujące drogi, dworce kolejowe, porty lotnicze i morskie, zajmujące się produkcją i dystrybucją maszyn i urządzeń budowlanych oraz wytwarzaniem materiałów budowlanych. Wystawcami są także firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją urządzeń wykorzystywanych do zwiększenia bezpieczeństwa i zarządzania ruchem oraz przedsiębiorstwa zajmujące się wyposażaniem obiektów infrastrukturalnych. Obecne są również firmy z sektora kolejowego zajmujące się modernizacją infrastruktury kolejowej. Stoisko na Targach ma również Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Z organizatorami targów i imprez towarzyszących współpracę merytoryczną prowadzą m.in. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Urząd Transportu Kolejowego, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Kolejnictwa, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa oraz Polski Kongres Drogowy.
 

Źródło: MTBiGM
comments powered by Disqus