Przejdź do treści
Ministerstwo Obrony Narodowej - logo
Źródło artykułu

MON otoczył opieką rodzinę kpt. pil. Krzysztofa Sobańskiego

W nawiązaniu do artykułu portalu Onet pt. „Wojsku udał się tylko pogrzeb męża" autorstwa p. Edyty Żemły i Marcina Wyrwała, Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że nie pozostawiło rodziny śp. kpt. pil. Krzysztofa Sobańskiego bez wsparcia i pomocy.

Ministerstwo Obrony Narodowej po tragicznej śmierci kpt. pil. Krzysztofa Sobańskiego otoczyło wdowę i rodzinę kompleksową opieką i wsparciem, o czym szczegółowo informowało autorów tekstu. Rodzina została otoczona stałą opieką psychologiczną oraz lekarską, a do kontaktów i koordynacji pomocy wyznaczono dwóch żołnierzy-pilotów, którzy są w stałym kontakcie z rodziną śp. kpt. pil. Krzysztofa Sobańskiego.

Wdowa i najbliższa rodzina śp. kpt. pil. Krzysztofa Sobańskiego otrzymała wszelką przewidzianą przez przepisy pomoc:

  • Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej przyznał zapomogę dla wdowy;
  • Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku przyznał jednorazowe odszkodowanie;
  • Wojskowe Biuro Emerytalne w Gdańsku wypłaca rentę rodzinną;
  • Odział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni wydał decyzję o wypłacie odprawy mieszkaniowej;
  • 22 Baza Lotnictwa Taktycznego  wypłaciła należności pośmiertne tj. odprawę pośmiertną, ekwiwalent za zaległy urlop wypoczynkowy, 1/12 odprawy rocznej, gratyfikację urlopową, zaległe należności za podróże służbowe, równoważnik za wyżywienie oraz zaległe wynagrodzenie za wykonywanie prób w locie;
  • Za pośrednictwem Dowódcy 22 BLT umożliwiono kontakt z wdową, dzięki czemu władze Pasłęka wyraziły wolę zbudowania w miejscu katastrofy obelisku, upamiętniającego katastrofę oraz kpt. Sobańskiego.

Ogólnie rodzinie wypłacono kilkaset tysięcy złotych. MON ma oczywiście świadomość, że żadna kwota nie zrekompensuje straty bliskiej osoby. Oprócz propozycji pełnej pomocy psychologicznej dla bliskich kpt. Sobańskiego (z której Pani Marlena Sobańska – jak zresztą przyznaje w tekście – nie zdecydowała się skorzystać) rodzina otrzymała również propozycję udziału w turnusach rehabilitacyjnych, organizowanych od 2008 roku dla rodzin żołnierzy, którzy zginęli w katastrofach lotniczych. Rodzinie przekazano również niezbędne informacje dotyczące przysługujących należności oraz właściwości organów wraz z podaniem danych kontaktowych osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych świadczeń.

MON pragnie również podkreślić, że zarówno Minister Obrony Narodowej, jak i Dowódca 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku dostrzegają potrzebę objęcia szczególną troską rodziny kpt. Sobańskiego. Dlatego resort obrony narodowej zgodnie z prośbą Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej podjął działania, by zatrudnić Panią Marlenę Sobańską w strukturach Sił Zbrojnych RP (zgodnie z sugestią wdowy po kpt. Sobańskim zatwierdzono utworzenie dodatkowego etatu  w 49 Bazie Lotniczej w Pruszczu Gdańskim). Obecnie trwa procedura zatrudnienia Pani Marleny Sobańskiej, która jest już po rozmowie z dowódcą jednostki, złożyła dokumenty aplikacyjne i wyraziła chęć zatrudnienia od 1 maja br.

Dodatkowo w kontekście wyrażonej przez p. Sobańską obawy o brak możliwości sfinansowania studiów dzieciom tragicznie zmarłego męża, informujemy, że dzieciom żołnierza zmarłego w trakcie wykonywania zadań służbowych, po ukończeniu przez nich 16 roku życia, przysługuje pomoc na kontynuowania nauki. Pomoc ta wypłacana jest 2 razy w roku w wysokości ok. 6600 zł przez Wojskowe Biuro Emerytalne do ukończenia, przez uczące się dziecko, 25 roku życia. Jednocześnie w ramach prowadzonych w resorcie działań rekonwersyjnych zarówno Pani Sobańska, jak również jej dzieci mogą korzystać bezterminowo z pomocy w zakresie przekwalifikowania zawodowego (szkolenia, kursy) oraz pomocy dotyczącej doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Pomoc ta realizowana jest przez Ośrodki Aktywizacji Zawodowej.

Należy podkreślić, że pomoc rodzinom tragicznie zmarłych żołnierzy była zawsze traktowana w resorcie obrony narodowej priorytetowo. Wszystkie rodziny, które wyrażały taką chęć, miały i mają do dziś stały kontakt z dowódcami macierzystych jednostek wojskowych oraz psychologiem, a Inspektorat Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego RSZ zajmuje się zgłaszanymi problemami.

Odnosząc się do kwestii dotyczących okoliczności i przyczyn katastrofy Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że wyjaśnia je Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Do momentu zakończenia prac Komisji nie można jednoznacznie stwierdzić przyczyn katastrofy lotniczej z lipca 2018 r.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony