Lotnicza Akademia Wojskowa ma nowego Komendanta - Rektora

Gen. bryg. pil. dr. inż. Krzysztof Cur w Szkole Orląt (fot. LAW)

Gen. bryg. pil. dr. inż. Krzysztof Cur wrócił do Szkoły Orląt.

Szef resortu obrony narodowej Mariusz Błaszczak wyznaczył z dniem 1 grudnia 2020 r. gen. bryg. pil. dr. Piotra Krawczyka na stanowisko Zastępcy Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego. Tym samym na stanowisko Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej został wyznaczony gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur, który dotychczas pełnił służbę na stanowisko Dowódcy 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego.

Gen. bryg. pil. dr. inż. Krzysztof Cur zdążył się już spotkać z władzami Uczelni.

Gen. bryg. pil. dr. inż. Krzysztof Cur służbę wojskową rozpoczął w 1985 roku jako podchorąży w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie. Po jej ukończeniu objął stanowisko w 58. Lotniczym Pułku Szkoleniowym na stanowisku pilota instruktora. W latach 1990 – 2002 pełnił służbę w 23. Lotniczej Eskadrze Szkolnej w Dęblinie na stanowiskach pilota instruktora, starszego pilota, dowódcy klucza lotniczego oraz starszego inspektora bezpieczeństwa lotów. W latach 2003 – 2006 wykonywał zadania służbowe w 1. Ośrodku Szkolenia Lotniczego, po czym objął stanowisko specjalisty instruktora pilota w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych. W listopadzie 2007 roku został skierowany do Szkoły Dowódczo-Sztabowiej Wojsk Lotniczych w Stanach Zjednoczonych, a po jej ukończeniu w lipcu 2008 roku rozpoczął służbę w Dowództwie 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, kolejno na stanowiskach Szefa Szkolenia oraz Szefa Wydziału Szkolenia Lotniczego. Kolejne lata to służba w 8. Bazie Lotnictwa Transportowego w Krakowie, 36 Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego w Warszawie, Dowództwie Sił Powietrznych oraz Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie. W 2014 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy 8. Bazy Lotnictwa Transportowego, a następnie skierowany na podyplomowe studia polityki obronnej  w Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych. Po ich ukończeniu objął stanowisko Zastępcy Dowódcy 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, a następnie Prorektora ds. Wojskowych w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych (późniejszej Lotniczej Akademii Wojskowej).

Od dnia 4 listopada 2019 roku pełnił służbę na stanowisku Dowódcy 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego.

Gen. bryg. pil. dr. inż. Krzysztof Cur jest pilotem doświadczalnym 1 klasy samolotów tłokowych i turbośmigłowych oraz posiada klasę mistrzowską pilota wojskowego. Nalot ogólny to 4000 godzin. Był dowódcą Zespołu Lotniczego podczas akcji humanitarnej w Nepalu w 2015 roku oraz dowódcą Zespołu Lotniczego podczas repatriacji obywateli polskich z Ukrainy w 2015 roku.

Został odznaczony m.in. Lotniczym Krzyżem Zasługi, Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny. Za dokonane zasługi został wyróżniony wpisaniem zasług do Księgi Honorowej Wojska Polskiego. Na swoim koncie posiada również tytuły Pilota Roku, oraz Zasłużonego Pilota Wojskowego, a także wyróżnienie statuetką Ikara oraz wyróżnieniem honorowym: Błękitne Skrzydła.

A kto jeszcze nie poznał Pana Generała to serdecznie zapraszamy do oglądania promocji oficerskiej live w dniu 04.12.2020 r. o godz. 11.00. W hangarze Lotniczej Akademii Wojskowej odbędzie się wręczenie patentów oficerskich nowo promowanym oficerom.

Źródło: Lotnicza Akademia Wojskowa
comments powered by Disqus