Przejdź do treści
Konferencja i wystawa "Lotnictwo nowej generacji – strategie, technologie, rozwiązania" 2019 (fot. lotnictwo.ztw.pl)
Źródło artykułu

Konferencja i wystawa "Lotnictwo nowej generacji – strategie, technologie, rozwiązania" 2019

Zarząd Targów Warszawskich S.A. zaprasza na konferencję i wystawę "Lotnictwo nowej generacji – strategie, technologie, rozwiązania", która odbędzie się w dniu 27.03.2019 r. w Warszawie, Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1.

Konferencja i wystawa "Lotnictwo nowej generacji – strategie, technologie, rozwiązania" jest rozwinięciem organizowanej od 2008 roku przez Zarząd Targów Warszawskich S.A. Międzynarodowej Konferencji i Wystawy LOTNISKO, której tematyka zogniskowana była na naziemnej infrastrukturze transportu lotniczego i jej rozbudowie. Współorganizatorem konferencji jest Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie – kuźnia kadr lotnictwa państwowego i cywilnego oraz jeden z najważniejszych symboli polskiego lotnictwa wojskowego. "Lotnictwo nowej generacji – strategie, technologie, rozwiązania" to unikalne w skali kraju wydarzenie, łączące środowiska lotnictwa cywilnego, general aviation oraz lotnictwa państwowego, i stwarzające warunki zarówno do prezentacji innowacyjnych rozwiązań w warunkach pełnej transparentności, jak i do merytorycznej debaty nad zagadnieniami dotyczącymi lotnictwa, jego infrastruktury i zaplecza przemysłowo-remontowego.

Najważniejszymi tematami tegorocznego wydarzenia będą m. in.: koncepcja CPK i rozwój portów lotniczych w Polsce na tle globalnych dobrych praktyk i perspektyw rozwoju rynku transportu lotniczego; wojskowe lotnictwo nowej generacji – wyzwania współczesności i przyszłości; ochrona lotnisk i portów lotniczych przed ptakami, dronami i innymi zagrożeniami dla ruchu lotniczego; technologie paliwowe i silnikowe nowej generacji w lotnictwie – po raz kolejny „game changer”?; kontrola ruchu lotniczego wobec rozwoju nowych technologii w lotnictwie cywilnym i państwowym; szkolenie cywilnych pilotów i personelu naziemnego w lotnictwie nowej generacji. Zakres tematyczny wydarzenia obejmuje wszystkie najbardziej aktualne zagadnienia mające wpływ na rozwój lotnictwa cywilnego i państwowego, innowacyjne rozwiązania technologiczne, infrastrukturalne i organizacyjne, rozwój rynku transportu lotniczego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej oraz związany z tym rozwój różnorodnych gałęzi gospodarki, w tym w szczególności przemysłu lotniczego.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli administracji rządowej, parlamentarzystów, przedstawicieli administracji samorządowej, przemysłu lotniczego z Polski i zagranicy, przedstawicieli Sił Powietrznych, linii lotniczych, portów lotniczych, firm handlingowych, oraz wszystkich osób profesjonalnie związanych z lotnictwem. Wśród uczestników konferencji są (na bazie danych z lat 2017-2018) wysokiej rangi przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Obrony Narodowej, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Inspektoratu Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, IATA, Polskich Linii Lotniczych LOT, Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, EUROCONTROL, Rady Przedstawicieli Linii Lotniczych w Polsce BARIP, Polskiego Klubu Lotniczego i Związku Regionalnych Portów Lotniczych.

Udział w Międzynarodowej Konferencji i Wystawie "Lotnictwo Nowej Generacji – strategie, technologie, rozwiązania" 2019 potwierdzili: Mikołaj Wild – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Pełnomocnik Rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, Piotr Samson – Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Rafał Milczarski – Prezes Polskiej Grupy Lotniczej i Prezes Zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT.

Formy udziału: Stoisko informacyjno-promocyjne, reklama w przewodniku po wydarzeniu (materiałach konferencyjnych), wyświetlenie krótkiego filmu, krótka prezentacja w trakcie konferencji, udział w konferencji w charakterze słuchacza itd.

Więcej informacji na stronie: www.lotnictwo.ztw.pl oraz na stronie wydarzenia.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony