Zapoznaj się z Biuletynem nr 1 zespołu Latajmy Bezpiecznie!

Biuletyn nr 1 zespołu Latajmy Bezpiecznie

Bezpieczeństwo w lotnictwie w dużym stopniu budowane jest na różnych doświadczeniach, którymi warto się dzielić, bowiem dzięki temu mogą one posłużyć jako narzędzie szkoleniowe i pomóc unikać błędów popełnianych przez innych pilotów. Temu celowi służy m.in. praca Zespołu Identyfikacji Zagrożeń w Lotnictwie Cywilnym „Latajmy Bezpiecznie", który zbiera informacje pochodzące od środowiska lotniczego, pozwalające na wskazanie potencjalnych obszarów zagrożeń dla bezpieczeństwa działalności lotniczej.

Teraz wnioski zebrane w ten sposób, Zespół opublikował w specjalnym Biuletynie. Zawiera on opracowania dotyczące zagadnień, które zostały zdefiniowane jako zagrożenia w lotnictwie cywilnym, odrobinę dobrej praktyki lotniczej i zachętę do kierowania się w lotnictwie zasadami Just Culture.

Biuletyn zawiera wstęp, wprowadzenie i został podzielony na poniższe rozdziały:

 • przeciągnięcie;
 • korkociąg i nie tylko;
 • bezpieczny krąg;
 • wlot VFR w IMC – nie utrać kontroli!;
 • dobra praktyka lotnicza–czyli airmanship po polsku;
 • kilka zdań na temat zagrożeń obsługowych;
 • jak nie wlecieć tam, gdzie się nie powinno;
 • otoczenie lotnisk;
 • o dzieleniu się doświadczeniem.

Jest to bardziej całościowe opracowanie związane raczej z ogólnym obrazem zagrożeń „lotniczej codzienności” w naszym kraju. Publikacja ta ma być przy okazji zamknięciem okresu początkowego pracy Zespołu przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (i bycia w pewnym stopniu utożsamianym z tą instytucją). Zespół chce teraz przenieść nacisk na wymianę doświadczenia pozwalającą na naukę na błędach innych i deklaruje, iż będzie zbierać zgłoszenia i publikować artykuły w prasie lotniczej.Zgłoszenia, które wpłynęły do Zespołu zostały pogrupowane w oparciu o poruszane tematy, a ich procentowy udział wygląda następująco:

 • utrudnienia prawno-organizacyjne, niejasności w przepisach, biurokracja, złe prawo - 28%
 • problemy, utrudnienia na lotniskach (w tym LVP, ptaki, BSL, lasery, oznaczenia itp.) - 15%
 • standardy w szkoleniu lotnictwo ogólne – 11%
 • przeszkody w rejonie lotnisk – 7%
 • organizacja przestrzeni powietrznej – 7%
 • standardy w lotnictwie zarobkowym (w tym obsługa) – 7%
 • problemy na kręgu nadlotniskowym w tym komunikacja, AFIS – 5%
 • problemy techniczne w lotnictwie ogólnym – 5%
 • „podzielenie się doświadczeniem” dotyczące codziennej praktyki lotniczej - 5%
 • problemy między różnymi użytkownikami przestrzeni powietrznej – 4%
 • wlot w zajętą (kontrolowaną) przestrzeń bez zezwolenia – z winny pilota – 4%
 • przeszkody trasowe – 4%


Członkowie zespołu liczą, że Biuletyn będzie przydatny dla każdego. Oczywiście doświadczeni instruktorzy i osoby z wieloletnim doświadczeniem w branży w większości o tezach z tej publikacji słyszeli już wielokrotnie w różnej formie. Jednak należy dać więcej szans tym, którzy stosunkowo niedawno zaczęli swoją lotniczą przygodę – stąd powtórzony tekst Airmanship – tłumaczenie na polski. Jak podkreśla Zespół, trudno stworzyć tak samo użyteczny tekst dla całego spektrum specjalności i stażu lotników w naszym kraju, ale każdy powinien znaleźć w nim coś ciekawego.


Z punktu bezpieczeństwa lotniczego jest to z pewnością bardzo istotny dokument, z którym powinni się zapoznać wszyscy piloci, niezależnie od dotychczasowego poziomu doświadczenia. Druk biuletynu został współfinansowany przez KTL AOPA i Fundusz Prewencyjny PZU.

Biuletyn jest darmową publikacją, którą można uzyskać bezpośrednio w sklepie Dlapilota.pl, ale również jako bezpłatny dodatek do zamawianych w sklepie produktów.

Biuletyn nr 1 zespołu Latajmy Bezpiecznie dostępny jest tutaj

Biuletyn numer 2

Źródło: Latajmy Bezpiecznie
comments powered by Disqus