Latajmy Bezpiecznie: II kategoria ILS a oświetlenie dróg kołowania

Droga kołowania na lotnisku w Modlinie (modlinairport.pl)

W ostatnich dniach Zespół Latajmy Bezpiecznie otrzymał zgłoszenie 07/2015 odnośnie wymogów dot. oświetlenia dróg kołowania przy II kategorii ILS. Zapraszamy do lektury.

Opis Zgłoszenia 07/2015:

„Zastanawia mnie sprawa II kategorii na lotnisku w Modlinie. Pytanie brzmi: w jaki sposób można mieć II kategorię ILS bez podświetlenia osi dróg kołowania - choćby jednej osi drogi kołowania? Samolot ląduje i co wtedy? Samolot gotowy do startu i co wtedy? Nie znam zapisu w prawie, który pozwala zastąpić oś DK za pomocą follow me. Czy jest to jest bezpieczne i jak jest to możliwe?

Temat II kategorii jest nierozłączny z oświetleniem osi dróg kołowania. W takim razie na jakiej zasadzie ULC certyfikował II kategorię na tym lotnisku.”


Od Zespołu:

„Aneks 14 ICAO podaje, że jeśli nie ma oświetlenia drogi kołowania, to zarządzający lotniskiem musi zapewnić prowadzenie z pasa do miejsca postojowego przez pojazd (Follow Me). W rozdziale piątym (podrozdział „Światła”) znajdziemy, że przy widzialności 550-350 metrów (CATII) nie ma obowiązku oświetlenia TWY. Wymóg istnieje przy widzialności 350-300 metrów.

Zatem sytuacja w Modlinie jest zgodna z obowiązującymi przepisami, niemniej wysoce pożądanym standardem byłoby oświetlenie dróg kołowania i wyposażenie wieży w system A-SMGCS. W opinii zespołu wszelkie półśrodki w naszym klimacie – zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym – podnoszą ryzyko kolizji na polu manewrowym lotniska. Dotyczy to w rożnym stopniu wszystkich lotnisk kontrolowanych w Polsce.”


Wszystkie dotychczasowe zgłoszenia dostępne są na stronie www.latajmybezpiecznie.org

Źródło: Latajmy Bezpiecznie
comments powered by Disqus