9. Samolotowe Rajdowe Mistrzostw Polski w Białymstoku

Rajdowe Samolotowe Mistrzostwa Polski (fot. samolotowa.pl)

Aeroklub Polski oraz Komisja Samolotowa AP zapraszają pilotów do rywalizacji w 9. Samolotowych Rajdowych Mistrzostwach Polski, które odbędą się w dniach 18–22.09.2019 r. na lotnisku Białystok-Krywlany w Aeroklubie Białostockim.

Mistrzostwa są dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zawody są traktowane jako cykl przygotowań pilotów Samolotowej Kadry Narodowej do Mistrzostw Świata w Lataniu Rajdowym. Zawody są otwarte dla wszystkich zawodników spełniających warunki uczestnictwa.

Zawody będą rozgrywane według Aktualnego Regulaminu GAC FAI w Lataniu Rajdowym oraz z wymogami Kodeksu Sportowego FAI i innymi obowiązującymi regulaminami Aeroklubu Polskiego. Każda załoga jest zobowiązana do posiadania urządzenia rejestrującego lot nawigacyjny.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez każdego zawodnika (pilota, nawigatora) ważnej licencji sportowej FAI w sporcie samolotowym. Ponadto każdy pilot-dowódca musi posiadać: licencję pilota samolotowego lub odpowiednio świadectwo kwalifikacji, ważne kwalifikacje do wykonywania lotów na danym statku powietrznym, aktualne badania lotniczo-lekarskie, aktualne KWT i KTP.

Wcześniej, w dniach 17–18.09.2019 r. na lotnisku Białystok-Krywlany w Aeroklubie Białostockim zostaną przeprowadzone Konsultacje Treningowe Zawodników Samolotowej Kadry Narodowej w Lataniu Rajdowym. Konsultacje treningowe są otwarte dla wszystkich załóg.

Załoga Samolotowej Kadry Narodowej w Lataniu Rajdowym powinna potwierdzić udział w zawodach i Konsultacjach do 14.09.2019 r. na adres e-mail: komisja.samolotowa@gmail.com

Inni uczestnicy, zainteresowani udziałem w zawodach i Konsultacjach, powinni zgłosić chęć udziału do Kierownika zawodów do dnia 14.09.2019 r. na adres e-mail: komisja.samolotowa@gmail.com

W skład kierownictwa zawodów wchodzą: Jarosław Obuchowski – jako Kierownik Zawodów; Wojciech Władyka – jako Główny Technik Regulaminowy. Stanisław Cieślak – będzie pełnić funkcję technika „route plannera”.

Zapraszamy na latanie rajdowe do Białegostoku!

Do pobrania:
Pismo Organizacyjne 9. Samolotowych Rajdowych Mistrzostwach Polski
Pismo Organizacyjne Konsultacji Treningowych

Źródło: Komisja Samolotowa AP
comments powered by Disqus