NTSB: roczne zestawienie katastrof w transporcie

NTSB

We wtorek Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu NTSB (ang.: National Transportation Safety Bard) opublikowała swoje roczne zestawienie dot. katastrof w transporcie. Stwierdza w nim, że liczba ofiar śmiertelnych związanych z wypadkami lotniczymi w 2008 roku w stosunku do roku poprzedniego wzrosła niewiele bo z 550 do 572. Prawie 87 % tych ofiar zmarło na skutek wypadków w lotnictwie ogólnym (495), ale liczba ta w porównaniu z 2007 rokiem jest prawie taka sama (496). Inne osoby zginęły w operacjach taksówek powietrznych (66), linii lotniczych (3), i zagranicznych lub niezarejestrowanych samolotów (8). Regionalne linie lotnicze w roku 2007 nie odnotowaly żadnych ofiar.

„W NTSB wciąż mocno będziemy naciskać na ulepszenia we wszystkich dziedzinach transportu by ten trend podążał w odpowiednim kierunku," powiedziała przewodnicząca NTSB, Deborah Hersman. „Każda ofiara śmiertelna w transporcie jest niepotrzebną tragedią.”

Również we wtorek, rada wydała kilka zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zwracając się do Federalnej Administracji Lotnictwa USA, FAA, by podjęła działania, mające na celu zapobieganie wypadkom spowodowanym zderzeniami z ptakami. NTSB stwierdziła, że FAA, powinna zapewnić, aby lotniska GA znajdujące się w pobliżu lasów, mokradeł, lub wód były przystosowane do nieprzewidywalnych czynników dzikiej natury, w okolicy której funkcjonują.

Od producentów samolotów powinno wymagać się stworzenia instrukcji dla pilotów informujących o możliwościach minimalizowania zniszczeń przy zderzeniach z ptakami, takich jak choćby tabele prędkości pokazujące najbezpieczniejsze prędkości lotu w znanych obszarach aktywności ptaków.

NTSB chciałaby również, by obowiązkowym było zgłaszanie do bazy danych FAA wszelkich kolizji z ptakami, co obecnie jest całkowicie dobrowolne. Rada zwróciła się również do FAA o stworzenie wymogu, by plany lotów wskazywały operatora i określały zasady operacji, na podstawie których wykonywany jest lot.

NTSB zasugerowało również, by FAA wymagała okresowego sprawdzania wszystkich kokpitowych urządzeń zapisu dźwięku w celu weryfikacji, czy dźwięk jest nagrywany prawidłowo, czy jest zrozumiały i nie zawiera żadnych zakłóceń.

Przetłumaczono na podstawie artykułu ze strony AVweb.

Źródło: Internet
comments powered by Disqus