Przejdź do treści
Źródło artykułu

Nowe władze Stowarzyszenia GAMA

Rada nadzorcza Stowarzyszenia Producentów Lotnictwa Ogólnego (General Aviation Manufacturers Association) wybrała Robert’a Wilson’a, prezesa Honeywell Business and General Aviation, na przewodniczącego GAM’y na rok 2010. Wcześniej, Wilson zajmował stanowisko wice-przewodniczącego GAM’y, oraz przewodniczącego Komisji Technicznej tego stowarzyszenia.

Wiceprzewodniczącym w drodze głosowania został wybrany John Rosanvallon, który równocześnie sprawuje funkcje prezesa i dyrektora zarządzającego firmy Dassault Falcon Jet, a także przez najbliższy rok przewodniczącego Komisji ds. Kwestii Bezpieczeństwa GAMA.

Dodatkowo, Rada obsadziła kierownicze stanowiska poszczególnych komisji:

  • Komisja ds. Międzynarodowych (International Affairs Committee) - Peter Edwards, dyrektor naczelny Jet Aviation,
  • Komisja ds. Niezawodności Produktu i Kwestii Prawnych (Product Liability and Legal Issues Committee) - Kevin Gould, dyrektor naczelny Piper Aircraft,
  • Komisja ds. Bezpieczeństwa i Szkolenia (Safety Affairs and Training Committee) - Caroline Daniels, przewodnicząca rady i dyrektor naczelna Aircraft Technical Publishers,
  • Komisja Techniczna (Technical Policy Committee) - Brad Mottier, wiceprezes i główny dyrektor Business and General Aviation Operation, GE Aviation.

Więcej informacji na stronie GAMA.

Przetłumaczono na podstawie artykułu ze strony GA News.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony