NAFI nie zgadza się na propozycje Kongresu

National Association of Flight Instructors

Krajowe Stowarzyszenie Instruktorów Lotniczych (NAFI) twierdzi, iż wymóg wylatania 1500 godzin do licencji ATP dla pilotów objętych przepisami Part 21 może przyczynić się do spadku bezpieczeństwa. "Nacisk powinno się postawić na szkolenie i jego jakość, a nie tylko całościowe doświadczenie w powietrzu," powiedział główny dyrektor NAFI, Jason Blair i dodał "W większości przypadków na przestrzeni ostatnich lat, te kryteria nie zrobiły żadnej różnicy”.

Prasa opublikowała rezolucje wysunięte przez Kongres, które zrównują wylatane do ATPL godziny z kompetencjami w kokpicie. W streszczeniu czytamy, że zdobycie licencji liniowej nie wymaga żadnego dodatkowego szkolenia, poza wymaganymi uprawnieniami na wielosilniki oraz IFR. Kandydaci na pilotów liniowych zdobywają określoną przepisami liczbę godzin na lekkich samolotach, co nie przekłada się na spełnienie wymogów do pracy w kokpicie samolotu liniowego.

http://www.nafinet.org

Przetłumaczono z AVWeb

Źródło: Internet
comments powered by Disqus