Brak decyzji środowiskowej dla lubelskiego portu lotniczego

Port Lotniczy Lublin S.A.

Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - Port Lotniczy Lublin S.A. nie otrzymał jeszcze ostatecznej decyzji środowiskowej dotyczącej budowy lotniska.


Informacje przekazane wcześniej przez koordynatora projektu, Krzysztofa Siczka nie maja potwierdzenia w rzeczywistości. Poniżej odpowiednie sprostowanie GDOŚ.

„W nawiązaniu do informacji, zamieszczonych w dzisiejszych (tj. 27.07.2010 r.) wydaniach Dziennika Wschodniego (artykuł pod tytułem „Słońce nad lotniskiem”, str. 1) Gazety Wyborczej w Lublinie (artykuł pod tytułem „Jest ostateczna decyzja środowiskowa dla lotniska”, str. 3) oraz Kuriera Lubelskiego (artykuł pod tytułem „Zielone światło dla lotniska w Świdniku”, str. 3), świadczących o wydaniu przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzji odwoławczej, dotyczącej przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik), informuję, że postępowanie odwoławcze od rozstrzygnięcia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie nie zostało dotąd przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zakończone, a tym samym nie została wydana w tym przedmiocie żadna decyzja.”

Artykuł zaczerpnięty ze stony "Radia eR".

Źródło: Internet
comments powered by Disqus