MNiSzW przyzna środki dla konsorcjum naukowo-przemysłowego kierowanego przez CBMK

Instytut Lotnictwa

Pod koniec grudnia 2009 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa zatwierdziło decyzję o przyznaniu środków dla konsorcjum naukowo-przemysłowego, reprezentowanego przez CBMK (Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji), o wykonanie projektu rozwojowego, zgłoszonego na 9 konkurs projektów rozwojowych z obszaru obronność i bezpieczeństwo.

Projekt pn. "Metody badawcze oraz system do badania odporności na zderzenie elementów konstrukcji samolotów i pojazdów lądowych służące ocenie bezpieczeństwa pasażerów" jest realizowany przez konsorcjum, w skład którego wchodzą Instytut Lotnictwa (lider), Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu i Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu.

Przedmiotem projektu, rozłożonego na lata 2010 - 2011 jest budowa stacjonarnego systemu do badań odporności na uderzenia elementów konstrukcji lotniczych i lądowych środków transportu, ochraniaczy, osłon i innych zabezpieczeń przed uderzeniem. System umożliwi miotanie obiektów z prędkościami podźwiękowymi oraz naddźwiękowymi z możliwością doboru parametrów energetycznych. Efekty zderzenia będą rejestrowane za pomocą tensometrycznego systemu pomiarowego. Wielokamerowy system wizyjny umożliwi rejestracje przebiegu zderzenia. W ramach projektu przeprowadzone zostaną również symulacje numeryczne zderzeń obiektów obcych z elementami konstrukcji.

Prace nad opracowaniem procedur badawczych oraz nad założeniami do projektu systemu badawczego rozpoczęto już w 2009 roku. Koszt projektu 3000000 zł.

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus