Dyrektor Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa wybrany wiceprzewodniczącym EREA

Dr inż. Paweł Stężycki (fot. ilot.wdu.pl)

W dniu 17 listopada 2020, podczas 43. posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia EREA (European Research Establishments in Aeronautics), którego Łukasiewicz-Instytut Lotnictwa jest członkiem, na stanowisko Vice Chair of EREA Board wybrany został dyrektor Instytutu, dr inż. Paweł Stężycki.

Decyzja podjęta została jednomyślnie i była wynikiem nominacji dyrektora Stężyckiego za wkład i pracę na rzecz inicjatyw i działalności EREA. Kadencja rozpoczyna się z początkiem roku 2021 i będzie pierwszą, przyznaną dla Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa.

Jako wiceprzewodniczący, dyrektor Paweł Stężycki będzie reprezentował stowarzyszenie EREA, a także nadzorował wynik prac w grupach zadaniowych.

– Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, ale chcę podkreślić że to także efekt wspólnej pracy całego zespołu Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa. Jesteśmy członkiem EREA od ponad 10 lat i działamy w wielu grupach roboczych, takich jak: TRIG (Technical Research Infrastructure Group), ARG (Aviation Research Group), SRG (Security Research Group), Future Sky Group oraz Security for Aviation Group. Cieszę się zatem, że jako Instytut będziemy mieli możliwość pogłębienia tej współpracy także w ramach struktur zarządzających pracami EREA – mówi dyrektor Paweł Stężycki.

Przewodniczącym EREA na 2021 rok pozostał obecny przewodniczący, Pan Michael Peters, dyrektor generalny NRL (Royal Netherlands Aerospace Centre) z Niderlandów.

Stowarzyszenie European Research Establishments in Aeronautics (EREA) istnieje od 1994 roku i jest największą, najbardziej wpływową i rozpoznawalną w Europie organizacją zrzeszającą badaczy i naukowców z dziedziny aeronautyki. W jej skład wchodzi 15 najważniejszych instytutów badawczych z Europy. EREA zrzesza grupy ekspertów z dziedzin aerodynamiki, materiałów i struktur, mechaniki lotu, napędu, akustyki, awioniki, testów w locie, modelingu i symulacji, ochrony środowiska, bezpieczeństwa, portów lotniczych i wielu innych.

EREA jest organizacją non-profit i ma na celu promocję wspólnych interesów zrzeszonych członków, zwiększenie współpracy pomiędzy członkami stowarzyszenia, większą integrację ich działań w zakresie lotnictwa cywilnego i wojskowego oraz w badaniach przestrzeni kosmicznej, a także intensyfikację współpracy EREA z innymi podmiotami z dziedziny aeronautyki – przemysłem i środowiskiem akademickim. Działania i projekty badawczo-rozwojowe EREA prowadzone są w większości na 4-6 poziomach gotowości technologicznej (TRL).

EREA jest też pomysłodawcą i realizatorem projektu Future Sky, który jest odpowiedzią na założenia i cele postawione przez ACARE (Advisory Council for Aeronautics Research in Europe) w Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) zawartej w dokumencie Flight Path 2050.

Zrzeszone w EREA instytuty biorą tez udział w wielu projektach finansowanych przez UE, tj. JTIs Clean Sky lub SESAR.

Więcej o stowarzyszeniu European Research Establishments in Aeronautics na stronie www.erea.org

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus