Kwestionariusz EASA

ulc_logo

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu zgłaszanemu ze strony branży lotniczej, podjęła działania zmierzające do opracowania systemu ułatwiającego praktyczne korzystanie z przepisów związanych z jej działalnością. Celem lepszego rozpoznania oczekiwań w tym zakresie w Agencji został przygotowany odpowiedni kwestionariusz.

Plik można pobrać ze strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Osoby zainteresowane wyrażeniem swojej opinii w tej sprawie prosimy o przesłanie wypełnionego kwestionariusza najlepiej na nasz adres: wwojtal@ulc.gov.pl . Otrzymane kwestionariusze zostaną przesłane do EASA przed 15.11.2008.”

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus