Komitet Zarządzania Przestrzenią Powietrzną

ULC

W Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyło się 42 posiedzenie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną.

W posiedzeniu Komitetu, powołanego Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2008 r. w sprawie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania (Dz. U. Nr 173, poz. 1074), uczestniczą przedstawiciele ministrów właściwych do spraw transportu i spraw wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Dowódcy Sił Powietrznych i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz środowisk lotniczych.

Podczas posiedzenia:
- Eksperci ULC przedstawili zasady organizacji i funkcjonowania lotniskowych służb informacji powietrznej (AFIS) oraz aktualny stan zaawansowania certyfikacji i licencjonowania tych służb na lotniskach cywilnych. W dyskusji poruszono również aspekty powoływania tej służby na lotniskach wojskowych i współużytkowanych. Na zakończenie poinformowano, że w ULC opracowany został projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie tworzenia lotniskowych służb ruchu lotniczego. W projekcie zostaną opisane m.in. zasady powoływania i odwoływania AFIS. Rozporządzenie jest obecnie na etapie uzgodnień wewnętrznych.
- Przyjęto informację o postępie prac Zespołu do rozpatrzenia możliwości podniesienia wysokości na trasach dolotowych VFR do lotnisk Warszawa-Okęcie i Warszawa-Babice.
- Wstępnie uzgodniono zapisy Sprawozdania z działalności Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną za 2008 rok i ustalono procedurę zakończenia prac.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus

Komentarze

"wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie dalej tak, jak jest..."

oby tylko nie