Funkcjonalne Bloki Przestrzeni Powietrznej - FAB

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że odbyło się kolejne spotkanie Międzyresortowego Zespołu do spraw Funkcjonalnych Bloków Przestrzeni Powietrznej.

Podczas spotkania omówiono kwestię dofinansowania z funduszy TENT-T studium wykonalności dla utworzenia Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej Baltic FAB.

Przedyskutowano również aktualny stan działań Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w związku z zamiarem utworzenia Baltic FAB oraz aktualne stanowisko Komisji Europejskiej i Agencji Wykonawczej co do zakresu studium wspomnianego.

Zespól zajął stanowisko dotyczące priorytetowego kierunku rozwoju inicjatywy Baltic FAB. Jej podstawowy scenariusz powinien objąć Polskę i Litwę. Jednak w studium powinny być rozpatrywane wszystkie scenariusze, a wybór powinien być dokonany spośród trzech najbardziej obiecujących. Wskazano również na możliwość wykorzystania instrumentów w postaci Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego oraz Partnerstwa Wschodniego, wspierających rozmowy w zakresie rozwoju Baltic FAB.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus