Dziennik Urzędowy ULC Nr 10/2009

ULC

Informujemy, że ukazał się 10 numer Dziennika Urzędowego ULC z dnia 30 września 2009r.

Znajdą w nim Państwo:

Zarządzenia Prezesa ULC w sprawie:

  • ustalenia regulaminu organizacyjnego ULC (z dnia 18 września 2009 r.)

  • wprowadzenia do stosowania Podręcznika Inspektora (z dnia 24 września 2009 r.)

Obwieszczenie Prezesa ULC
w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (z dnia 25 września 2009 r.)

oraz

Ogłosznie Prezesa ULC w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Warszawa-Okęcie (z dnia 28 września 2009 r.)

Papierowa wersja Dziennika jest do nabycia w Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w siedzibie ULC.
Natomiast wersję elektroniczną można pobrać ze strony internetowej ULC.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus