30. spotkanie zespołu MIPST

Spotkanie zespołu MIPST

W dniach 19–24.11.2017 r. w Antwerpii (Belgia) odbyło się 30 spotkanie NATO Military Instrument Procedures Standardization Team (MIPST), w którym uczestniczyli przedstawiciele Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego SZ RP: ppłk Mariusz Krzyżanowski i mjr Piotr Kraśko.

Podczas spotkania poruszono m.in. temat związany z PBN (Performance Based Navigation) – szeroko rozumiana globalna nawigacja RNAV określająca stosowne specyfikacje i aplikacje nawigacyjne. Zgodnie z informacją uzyskaną od przedstawiciela Czeskiej Republiki, została powołana grupa analityczna NATO Industrial Advisory Group (NIAG), której celem jest zbadanie zgodności środowiska wojskowego PBN ze środowiskiem cywilnym. Celem działań powołanej grupy jest zaprojektowanie wymagań PBN, tak aby wojskowe statki powietrzne mogły działać w mieszanym środowisku cywilno-wojskowym bez konieczności tworzenia dodatkowego obciążenia ATS.

Rozpoczęto dyskusję związaną z bezpieczeństwem operacji lotniczych na i w rejonie lotniska w kontekście pełnej, aktualnej wiedzy dotyczącej przeszkód lotniczych (personel latający, naziemny, procedurzyści itp.).

Zainicjowano prace mające na celu wyjaśnienie/uwypuklenie różnic pomiędzy kryteriami opisanymi w dokumentach TERPS (Terminal Instrument Procedures) a PANS-OPS celem całkowitego zrozumienia/rozróżnienia przez personel latający operacji lotniczych tj. Omnidirectional Departure, Obstacle Departure Procedure, Standart Instrument Departure.

Dyskutowano ma temat procesu kształcenia wojskowych specjalistów projektowania procedur lotniczych w poszczególnych krajach. Odniesiono się do poniższych dokumentów stanowiących o procesie kształcenia:
a) ICAO DOC 9906 Vol 1,2,3 Quality Assurance Manual for Instrument Flight Procedure Design;
b) EU Regulation 73/2010, Aeronautical Data Quality (ADQ).
    
Proces szkolenia wojskowych specjalistów projektowania procedur lotniczych w SZ RP opiera się na ukończeniu specjalistycznych kursów teoretycznych tj:
– General Criteria and Non Precision Approach;
– RNAV/PBN Non Precision Approach and Departure;
– Approach with vertical guidance (PA and APV) oraz praktycznego kursu obsługi programu do projektowania procedur FPDAM.

mjr Piotr Kraśko

Źródło: Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP
comments powered by Disqus