Ochrona prywatności właścicieli samolotów - FAA wprowadza nowe rozwiązania

Wizualizacja ruchu lotniczego w USA, fot. planeandpilotmag

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje nowe europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO” (UE) 2016/679. Chroni ono dane osób fizycznych w całej Europie i reguluje duże obszary elektronicznego przetwarzania danych. Chociaż zapewnia ochronę prawną przed publikacją danych w europejskich portalach lotniczych, to tak naprawdę nie pomaga na poziomie międzynarodowym, ponieważ wiele serwisów jest zlokalizowanych w USA i nie jest zgodnych z europejskimi standardami prawnymi.

Podczas 30. Światowego Zgromadzenia IAOPA, które odbyło się w marcu 2018 r., przyjęto rezolucję zatytułowaną „Privacy of Surveillance Data”. W rezultacie członkowie Stowarzyszenia Pilotów i Właścicieli Samolotów AOPA z USA połączyli siły z innymi stowarzyszeniami, takimi jak np. NBAA i rozpoczęli lobbing. Dzięki niemu, Federalna Administracja Lotnicza (FAA) opracowała strategię zapobiegania śledzenia lotów w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu systemu ADS-B.

Agencja rozpoczęła działania w ramach dwóch faz programu „Privace ICAO Address” (w skrócie PIA). W pierwszej z nich FAA utworzy portal internetowy, aby odpowiedzieć na pytania operatorów statków powietrznych, którzy wymagają, aby ich pozycja ADS-B i informacje identyfikacyjne były blokowane. Tym operatorom przypisany zostanie alternatywny tymczasowy identyfikator statku powietrznego Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), który nie jest powiązany z informacjami zwartymi w rejestrze statków powietrznych FAA.

Od połowy 2020 r. program zostanie przełączony na stałe rozwiązanie w ramach fazy drugiej. Portale ADS-B będą następnie znacząco ograniczone w zakresie praw do publikacji i tylko organizacje, które zostaną zatwierdzone przez FAA (takie jak organy ścigania), będą mogły zidentyfikować tożsamość samolotu.

Stowarzyszenie IAOPA Europe zasugerowało FAA, że przepisy dotyczące ochrony danych dla amerykańskich portali wykorzystujących ADS-B powinny zostać rozszerzone na obcą przestrzeń powietrzną i zagraniczne samoloty. Zasadniczo AOPA podchodzi do tematu optymistycznie, uważając, iż zastosowane zmiany spowodują również, że portale ADS-B w USA będą wreszcie zgodne z europejskimi wytycznymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie: www.faa.gov/go/adsbprivac


Czytaj również:
W trosce o prywatność: FAA zapewnia możliwość blokowania wyświetlania danych prywatnych samolotów
Fałszywe rachunki za lądowanie wystawione na podstawie danych ADS-B 

Źródło: IAOPA
comments powered by Disqus