W trosce o prywatność: FAA zapewnia możliwość blokowania wyświetlania danych prywatnych samolotów

Wizualizacja ruchu lotniczego w USA, fot. GANews

Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA) opracowała plan umożliwiający właścicielom samolotów wyposażonych w ADS-B zablokowanie możliwości śledzenia ich lotów w czasie rzeczywistym. Chociaż system ADS-B będzie wymagany od 1 stycznia 2020 r. dla wszystkich statków powietrznych operujących w przestrzeni powietrznej Stanów Zjednoczonych, to fakt ten spowodował, że niektórzy ich właściciele martwią się o jawność transmisji tych danych - zwłaszcza lokalizacji - przez Internet.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności operatora, FAA zawrze nowe umowy z dostawcami usług monitorowania lotów, które ograniczą udostępnianie danych, jeśli zażądają tego właściciele samolotów. Nowe warunki świadczenia usług mają wejść w życie do końca roku.

Agencja ma w tym celu utworzyć specjalny portal internetowy, gdzie będzie przyjmować wnioski od osób, które chcą blokować w czasie rzeczywistym informacje o położeniu i identyfikacji ich samolotów. Zgodnie z założeniami, tylko organizacje autoryzowane przez FAA, takie jak organy ścigania, będą miały dostęp do tych danych.

Według Eda Bolena, prezesa i dyrektora generalnego National Business Aviation Association, brak rozwiązania zapewniającego prywatność „zniechęcało niektórych operatorów do wyposażania się w ADS-B. „Nikt nie powinien rezygnować z prywatności i bezpieczeństwa tylko dlatego, że wsiada do samolotu”, tłumaczył.

Wcześniej właściciele statków powietrznych, którzy chcieli zablokować wyświetlanie danych o swoich statkach powietrznych, mogli złożyć wniosek Block Aircraft Registry Request (BARR). Program ten został następnie przemianowany na Limiting Aircraft Data Displayed (LADD). Jeśli FAA ustali, że dostawca usług śledzenia lotów umyślnie naruszył niniejsze warunki, to Agencja będzie mogła zawiesić lub zaprzestać dostarczania danych do tej firmy.

Źródło: General Aviation News
comments powered by Disqus