Wpomnienie pilota, instruktora szybowcowego, Rajmunda Jakóba

Śp. Rajmund Jakób

W  dniu 27 lipca dołączył do Niebiańskiej Eskadry wybitny pilot instruktor szybowcowy ś.p. RAJMUND JAKÓB. Był jednym z pierwszych polskich pilotów szybowcowych którzy zdobyli "szybowcowego NOBLA" złotą odznakę szybowcową z trzema diamentami zarejestrowaną w FAI pod numerem 35 był Śp Rajmund.

Warunki  zdobył na szybowcu Jaskółka SP-1324 wykonując lot 300 km w dniu 1954-4-28 pokonując trasę 320 km w przelocie Inowrocław-Ostrów Wlk.-Poznań. Kolejny warunek 500 km uzyskał na szybowcu Jaskółka SP-1322 w dniu 1954-07-24 pokonując odległość 506 km na trasie Poznań-Tyszowce.

Trzeci diament i "certyfikat" wydany przez PRASTARGO GAZDĘ HALNEGO jako honorowe wyróżnienie i  udzielenie prawa do wspaniałej swobody szybowania  sercu wichrowego królestwa  aby cenił wysoko ów drogocenny diament i kultywował wartości moralne, które otwarły niełatwą drogę do jego zdobycia, zdobył w dniu 1954-10-24 w Jeleniej Górze na szybowcu Jaskółka SP-1542 uzyskując przewyższenie 5430 m. Swój czas w życiu dzielił pomiędzy dwie pasje życiowe, lotnictwo i sztukę budowania i projektowania inwestycji jako znakomity inżynier.

To właśnie nowe inwestycje w czasach kiedy Rajmund był za nie odpowiedzialny z ramienia APRL w tym szczególnie Centrum Szybowcowe w Lesznie - do dnia dzisiejszego stanowią bazę polskiego szybownictwa. Wiele innych obiektów lotniskowych w Aeroklubach Regionalnych powstało czy też zostało wyremontowanych dzięki fachowości inżynierskiej Rajmunda.

Jego wartości moralne, głęboka wiedza lotnicza stały się swoistym posagiem dla ludzi, którzy pod jego kierunkiem stawiali pierwsze kroki na lotnisku i zajmowali miejsce za sterami szybowca. Zawsze pomocny w powietrzu w sytuacji zawodów, kiedy był nawet na czele peletonu (nigdy nie "woził się" w stadzie) udzielając przez radio rady mniej doświadczonym zawodnikom.

BLUE SKY Drogi Przyjacielu i Nauczycielu.

Źródło: Grzegorz Brychczyński
comments powered by Disqus