Wybrano nowe logo ASAR

ASAR - logo (autor projektu Mariusz Gbur)

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych ogłosiło wyniki konkursu na opracowanie znaku graficznego (logo) służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego – ASAR.

Opracowane przez uczestników konkursu logo miało wskazywać jednoznacznie profil służby ASAR i nawiązywać do jej głównych atrybutów tj. charakteru lotniczego oraz ratownictwa medycznego.

Konkurs na logo służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR) rozstrzygnięty.

Wyboru dokonała Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Polskiej Agencji  Żeglugi Powietrznej i Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego, pod przewodnictwem Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Pana Janusza Janiszewskiego oraz Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych Pana gen. broni Tomasz Piotrowskiego.

Laureatem Konkursu został Mariusz Gbur – autor projektu.

Od chwili obecnej zaprezentowany znak graficzny staje się oficjalnym logiem Służby Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ASAR) w Polsce.

płk Marcin Szafraniec


Służba poszukiwania i ratownictwa lotniczego została ustanowiona na podstawie międzynarodowych porozumień, w tym w oparciu o Konwencję o międzynarodowym lotnictwie cywilnym z 7 grudnia 1944 roku. Do jej zadań należy prowadzenie działań poszukiwawczo-ratowniczych wobec statków powietrznych i osób poszkodowanych w zdarzeniach lotniczych.

  
(fot. st.chor.szt.mar. Arkadiusz Dwulatek/Combat Camera DO RSZ)

ASAR współpracuje ściśle z instytucjami ratowniczymi i innymi służbami państwowymi, umożliwiając szybkie i sprawne działanie. W razie potrzeby, środki ASAR wykorzystywane są także do niesienia pomocy ofiarom zdarzeń lądowych czy morskich. Śmigłowce ratownicze ASAR wspierają też Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, biorąc udział w transporcie osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 i pacjentów wymagających prowadzenia terapii pozaustrojowej w trakcie lotu.

  
(fot. st.chor.szt.mar. Arkadiusz Dwulatek/Combat Camera DO RSZ)

Za koordynację akcji poszukiwawczo-ratowniczych odpowiada Cywilno-Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC), realizujący działania służby ASAR w polskiej przestrzeni powietrznej. ARCC funkcjonuje w ramach PAŻP jako element dowodzenia i koordynacji działań służby ASAR w Polsce. Na co dzień monitoruje ogólnopolską sytuację i kieruje służbą ratownictwa lotniczego, by w razie potrzeby nieść pomoc potrzebującym.
(Źródło: PAŻP)

Źródło: Dowództwo Operacyjne RSZ
comments powered by Disqus