Wygaśnięcie ważności licencji krajowych

paragraf

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego określiło termin wygaśnięcia ważności licencji krajowych na dzień 30 lipca 2010r.

§2.2 Rozporządzenia stanowi:
"Licencje pilota samolotowego turystycznego, pilota samolotowego zawodowego, pilota samolotowego liniowego, pilota śmigłowcowego turystycznego, pilota śmigłowcowego zawodowego oraz pilota śmigłowcowego liniowego, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów i niespełniające odpowiednio wymagań JAR-FCL 1 - Licencjonowanie personelu lotniczego (samoloty) albo JAR-FCL 2 - Licencjonowanie personelu lotniczego (śmigłowce), zachowują ważność przez okres 12 miesięcy od dnia Wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, o ile okres ich ważności nie wygasa we wcześniejszym terminie."

W związku z powyższym każdy pilot posiadający licencję ICAO, a planujący przedłużenie jej ważności zobowiązany jest do wymiany licencji na JAR-FCL w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w podanym terminie.

Do wniosku o wymianę licencji należy załączyć zaświadczenie o odbytym szkoleniu pomostowym. Szkolenie takie jest prezentacją kluczowych zmian w przepisach lotniczych wprowadzonych przepisami europejskich Wspólnych Władz Lotniczych JAR-FCL i JAR-OPS.

W celu umożliwienia Państwu wymiany licencji w najbliższym czasie Ośrodek Szkolenia Lotniczego UNITEDSKY będzie organizował cyklicznie szkolenia pomostowe. Najbliższe szkolenie odbędzie się 24 września br. na lotnisku EPBC w Warszawie.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń można uzyskać pod nt tel. 501 409 787 oraz na stronie www.unitedsky.eu

Serdecznie zapraszamy !

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus

Komentarze

Licencji szybowcowych to nie dotyczy?

Licencje, a nie świadectwa :)
My dla nich jesteśmy II kategorią

Nie II kategoria tylko to że świadectwa kwalifikacji wydawane są o przepisy krajowe. JAR FCL a w tej chwili to już EU OPS pozostawiają kwestie świadectw w gestii danego kraju. W związku z tym nie ma potrzeby ich wymiany,

Czy dotyczy to również pilotów samolotów ultralekkich posiadajacych świadectwo kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego .