Statystyki lotniska Warszawa Babice EPBC

Lotniczy Zakład Budżetowy MSWiA Warszawa - Babice
W dniu 13 stycznia 2009r. w sali konferencyjnej na wieży lotniska EPBC, odbyła się coroczna konferencja Nieetatowego Zespołu Bezpieczeństwa Lotów na lotnisku Warszawa Babice. Celem spotkania było podsumowanie działalności lotniska w roku 2008. Konferencji przewodniczył dyrektor Lotniczych Zakładów Budżetowych MSWiA - Zbigniew Mrozek.  Wśród uczestników, gościli przedstawiciele użytkowników lotniska: ośrodków szkolenia lotniczego, Policji, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Straży Granicznej.

W ubiegłym roku, na lotnisku EPBC wykonano 28 426 operacji lotniczych (z wyłączeniem niektórych operacji szybowcowych), co stanowi przyrost w stosunku do roku 2007 aż o 23,3%. Odnotowano 26 incydentów oraz 4 poważne incydenty lotnicze, z których najpoważniejszym wydaje się być przyziemienie szybowca Jantar 3 w ogródkach działkowych. Pilot wyszedł bez szwanku. Głos w dyskusji, zabrał Kierownik Systemu Jakości i BL pan Henryk Karaś, szczegółowo omawiając wybrane incydenty oraz ich przyczyny.

Kolejną częścią konferencji, była otwarta dyskusja, w której głos zabierali obecni przedstawiciele ośrodków i instytucji korzystających z lotniska. Oprócz tematów związanych z bezpieczeństwem, nie zabrakło również pytań dotyczących gorącej kwestii, a mianowicie jego przyszłości, w kontekście ostatnich decyzji ULC. Te jednak pozostały z przyczyn oczywistych bez odpowiedzi.

Na koniec prowadzący konferencję dyrektor Zbigniew Mrozek podziękował wszystkim użytkownikom lotniska za owocną współpracę i życzył sobie i innym kontynuacji takiego stanu w roku bieżącym i latach następnych.

Poniżej zamieszczamy dokładną statystykę operacji lotniczych podaną przez pana Henryka Karasia.

Na podstawie dokumentacji Dyspozytora Ruchu Lotniczego na lotnisku „Warszawa-Babice” w 2008 roku wykonano  28 426 operacji lotniczych. W rozbiciu na miesiące i użytkowników ilość operacji lotniczych (1 operacja = start + lądowanie) przedstawia się następująco:

Statystyka operacji lotniczych na lotnisku EPBC w 2008r.
MiesiącAWRUNWAYIBEXLPRPolicjaWOJSKOInniRazem*
2007 - 2008
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
242
332
589
1261
1089
981
1336
1324
792
1111
234
240
248
219
227
706
753
476
493
492
167
61
42
20
76
59
93
355
407
354
361
308
328
278
69
64
53
41
77
124
94
121
122
119
81
153
89
57
51
62
58
46
49
78
48
32
48
115
42
12
7
3
8
10
13
15
12
17
24
13
7
5
292
333
364
761
998
1100
1169
1213
1650
1450
401
602
751 - 969
594 - 1049
2143 - 1416
2849 - 3263
3254 - 3403
2333 - 3125
2474 - 3541
2328 - 3505
2139 - 3090
2425 - 3181
934 - 884
823 - 1000
RAZEM95313904275211316411341033323047 - 28426
*) nie uwzględniono lotów szybowcowych.
 
Statystyka w ilości wykonanych operacji oraz zaistniałych zdarzeń lotniczych w latach ubiegłych przedstawia się następująco:
- 2005 r. – 14 811 operacji lotn.;   - 9 zdarzeń lotn. (2 ciężkie wypadki, 7 incydentów);
- 2006 r. – 20 793 operacje lotn.;  - 19 zdarzeń lotn. (1 ciężki wypadek-K, 1 poważny incydent, 17 incydentów);
- 2007 r. –  23 047 operacje lotn.;  - 16 zdarzeń lotn. (1ciężki wypadek-K, 3 poważne        incydenty, 12 incydenty);
- 2008 r. – 28 426 operacje lotn; -  30 zdarzeń lotniczych ( 4 poważne incydenty oraz
                                                              26 incydentów lotniczych);

Opracowano na podstawie materiałów przekazanych przez Lotniczy Zakład Budżetowy MSWiA "Lotnisko Warszawa - Babice"
Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus

Komentarze

Skoro p. Mrozek straszy, że lotnisku grozi brak kasy to niech MSWiA, któremu lotnisko jest potrzebne jak dziura w moście, albo k.... majtki, zrezygnuje z trwałego zarządu na rzecz miasta, a rynek sam przyniesie rozwiązanie. Nic na siłę. Zobaczycie, że szybko powstanie lotnisko na miarę stolicy europejskiej. Obecna sytuacja pasuje tylko p. Mrozkowi. Ten Pan doskonale zdaje sobie sprawę, że zarządzany przez niego archaiczny Zakład rodem z epoki późnego Gierka nie może zarządzać lotniskiem użytku publicznego. I im będzie gorzej tym będzie lepiej.

http://www.tvnwarszawa.pl/28415,1581412,0,1,dyrektor_lotniska_babice_jes...

szczególnie ciekawa jest wypowiedź Kądziołki.
Brawo Mrozek - super porównanie z Łodzią o Poznaniem

Z tego co się orientuję to chyba jedna operacja to start lub lądowanie. Czyli strart i lądowanie to dwie operacje.
????