Przejdź do treści
Tomasz Balcerzak
Źródło artykułu

Polski Klub Lotniczy: "W Polsce takie stowarzyszenie jest szczególnie potrzebne..."

O bieżącej działalności Polskiego Klubu Lotniczego, jego znaczeniu dla krajowego sektora lotniczego oraz planach na przyszłość, z Prezesem PKL, Tomaszem Balcerzakiem rozmawia Marcin Ziółek.

Tomasz Balcerzak: Obecnie Prezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny Eurolot SA. W latach 2011-2013 pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Operacyjno-Technicznych Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. Wcześniej kierował czarterową linią lotniczą Enter Air, był Dyrektorem Zarządzającym FDS – Flight Dispatch Services sp. z o.o. oraz Dyrektorem Operacyjnym linii lotniczych Centralwings.

Jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki WRO-LOT, zajmującej się obsługą naziemną samolotów. Posiada licencję zawodowego pilota samolotowego i śmigłowcowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako Pilot-Dowódca Załogi w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego w Warszawie.

Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie otrzymując tytuł podporucznika pilota inżyniera. Wiedzę zdobywał również na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie otrzymał tytuł doktora oraz w trakcie studiów podyplomowych, w zakresie zarządzania, w Szkole Głównej Handlowej.

Jest wykładowcą m.in. prawa lotniczego w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW oraz uczelni Łazarskiego. Od czerwca 2013 r. pełni też funkcję prezesa Polskiego Klubu Lotniczego, zrzeszającego m.in. przedstawicieli instytucji, firm i organizacji z branży lotniczej. W kręgu jego zainteresowań pozostają m.in: udział i znaczenie Polski w międzynarodowej współpracy lotniczej, biznes i ekonomia transportu oraz dyplomacja i stosunki międzynarodowe.

Polski Klub Lotniczy
- pierwsze, otwarte spotkanie PKL odbyło się w dniu 20 marca 2014 r., w auli uczelni Łazarskiego. Organizacja jest platformą dyskusji, wymiany informacji i opinii oraz promocji problematyki lotniczej.

Główne cele PKL to:

 • kształtowanie świadomości społeczeństwa oraz zainteresowanych instytucji o roli lotnictwa dla rozwoju ekonomicznego, społecznego i kulturalnego państwa;
 • integracja środowiska lotniczego;
 • promowanie rozwoju lotnictwa, szkolenia i kształcenia lotniczego;
 • upowszechnianie oraz pogłębianie wiedzy o lotnictwie, rynku lotniczym oraz lotniczych procesach i programach realizowanych w ramach Unii Europejskiej oraz na świecie;
 • wspieranie procesów legislacyjnych na poziomie eksperckim;

Będą one realizowane poprzez:

 • współpracę z szeroko pojętym środowiskiem lotniczym, instytucjami publicznymi, instytutami naukowymi i uczelniami w kraju i za granicą;
 • inicjatywy na rzecz zrównoważonego i harmonijnego rozwoju polskiej branży lotniczej;
 • prezentowanie stanowisk wobec władz publicznych w procesie stanowienia prawa, strategii i planów rozwoju lotnictwa w Polsce i w UE;
 • organizowanie regularnych spotkań ze znaczącymi osobami z branży lotniczej, gośćmi polskimi i zagranicznymi;
 • prowadzenie informacji naukowo-technicznej oraz prac w zakresie studiów i analiz, działalność wydawniczą oraz działalność w zakresie organizacji szkoleń, konferencji i targów;
 • współpracę z innymi organizacjami tego typu w Europie i na świecie;
 • Polski Klub Lotniczy będzie organizacją otwartą dla nowych członków osób fizycznych ale też instytucji, organizacji i firm związanych z branżą lotniczą.
 • Polski Klub Lotniczy będzie otwarty na kontakty i współpracę w zakresie lotnictwa z odpowiadającymi organizacjami w Europie i na Świecie.

Lista członków założycieli PKL: Jan Litwiński, Sebastian Gościniarek, Elżbieta Marciszewska, Anna Konert, Krzysztof Banaszek, Marek Żylicz, Tomasz Dziedzic, Andrzej Korzeniowski, Marian Wargacki, Marek Serafin, Andrzej Słodownik, Leszek Sieluk, Bartosz Baca, Grzegorz Polaniecki, Bartłomiej Bodio, Krzysztof Kapis, Kinga Kolasa-Sokołowska, Tomasz Balcerzak.

Marcin Ziółek: Nowo powstały Polski Klub Lotniczy jest organizacją, jakiej do tej pory chyba w Polsce jeszcze nie było. Proszę powiedzieć, jakie były główne przyczyny powołania jej do życia?

Tomasz Balcerzak:
W większości państw UE działają tego rodzaju stowarzyszenia, które są platformą dyskusji różnych podmiotów branży lotniczej o problematyce transportu lotniczego, trudnościach i perspektywach. Podkreślam słowo ,,różnych", albowiem skupiają wielu ,,graczy" na rynku usług transportu lotniczego, pozwalając na wymianę poglądów i zrozumienie odmiennych punktów widzenia oraz czasem rozbieżnych interesów. Myślę, że w Polsce takie stowarzyszenie jest szczególnie potrzebne, z uwagi na to, że nasz rynek lotniczy jest jeszcze słabo rozwinięty  w porównaniu z ,,dojrzałymi" rynkami Europy Zachodniej i wymaga wdrożenia kilku rozwiązań systemowych oraz regulacyjnych. Dotyczy to też promocji usług lotniczych, skierowanej do kontrahentów i pasażerów.

MZ: W Pana opinii, jakie działania mogłyby zwiększyć konkurencyjność polskiej branży lotniczej, tak aby mogła ona skuteczniej się rozwijać i przeciwstawiać ogólnoświatowemu kryzysowi?

TB:
Rynek transportu lotniczego w Polsce nie osiągnął takiego stopnia dojrzałości jak w "Starej Unii", co oznacza, że odnotowujemy m.in. nadal mniejszy popyt na usługi lotnicze oraz większą wrażliwość cenową podróżnych. Brakuje także odpowiedniej świadomości niektórych instytucji jak ważny jest rozwój lotnictwa w kraju, zwłaszcza dla wzrostu gospodarczego i branży turystycznej. Niestety, ale do końca nie ma jeszcze wytyczonej konkretnej strategii rozwoju tej branży w Polsce. Dlatego promocja lotnictwa jest jednym z celów działalności naszego stowarzyszenia.

MZ: PKL zrzesza ekspertów, którzy w branży lotniczej w naszym kraju działają od wielu lat. Kogo jeszcze Klub powinien zaprosić w swoje szeregi?

TB:
W naszych szeregach mamy przedstawicieli przewoźników lotniczych, portów, agencji zarządzania ruchem powietrznym, władz lotniczych, MiiR oraz innych organów administracji państwowej. Cieszymy się, że członkami PKL są też posłowie komisji sejmowych, firm doradczych, reasekuracyjnych, instytutów turystyki, środowiska akademickiego, naukowego czy prawniczego. Zależy nam na profesjonalistach z różnych etapów procesu tworzenia i dostarczania "usługi lotniczej", jak i z kręgów zainteresowanych problematyką komunikacji lotniczej, tak aby poziom dyskusji był jak najbardziej merytoryczny. Zależy nam na pozyskaniu autorytetów lotniczych w kraju, specjalistów i ekspertów z szeroko rozumianego obszaru zagadnień lotniczych. Zapraszamy oczywiście do działania w ramach Klubu pilotów i personel pokładowy.

MZ: Co  ile będą organizowane zjazdy członków PKL?

TB:
Spotkania plenarne czy duże konferencje z udziałem gości i najbardziej renomowanych panelistów będą zwoływane średnio co 2 miesiące. Na bieżąco chcemy organizować spotkania mniej formalne, które będą także okazją dla członków do szerszej dyskusji o lotnictwie.

MZ: Z pewnością podobne organizacje funkcjonują w innych krajach. Czy posiada Pan wiedzę, na ile są skuteczne w walce o swoje cele?

TB:
Działają w wielu krajach UE i reprezentują interesy krajowych podmiotów branży lotniczej. W Brukseli działa od początku lat 90. XX w. European Aviation Club, który jest forum dyskusji o całym europejskim lotnictwie cywilnym. Szuka rozwiązań problemów w skali europejskiej oraz stanowi silny głos wsparcia w organach administracji UE na rzecz unijnych przewoźników, portów i innych instytucji.

MZ: Czy są w planach spotkania z przedstawicielami ULC i PAŻP? Jakie kwestie będą poruszone w pierwszej kolejności?

TB:
Polski Klub Lotniczy będzie poruszał najważniejsze problemy polskiego lotnictwa komunikacyjnego, więc oczywiście planujemy spotkania z Urzędem Lotnictwa Cywilnego jako regulatorem lotnictwa w Polsce oraz z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, odpowiedzialną za bardzo ważny obszar organizacji i kontroli ruchu w przestrzeni powietrznej nad Polską.

MZ: Czy zainteresowania klubu dotyczą również rozwoju lotnictwa ogólnego?

TB:
Jak najbardziej zapraszamy do aktywnej współpracy z PKL przedstawicieli także general aviation.

MZ: Jednym z celów Polskiego Klubu Lotniczego jest kształtowanie świadomości społeczeństwa oraz zainteresowanych instytucji o roli lotnictwa dla rozwoju ekonomicznego, społecznego i kulturalnego państwa. W jaki sposób będzie on realizowany?

TB:
Zależy nam na współpracy z mediami. Liczymy na to, że nasza działalność zainteresuje dziennikarzy, którzy znajdą ciekawe tematy do publikacji podczas naszych konferencji, spotkań i innych inicjatyw. Zależy nam, żeby nasz głos reprezentujący wspólne interesy polskiej branży lotniczej był "słyszalny".

MZ: Dziękuję za rozmowę.

TB:
Dziękuję.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony www.pkl.org.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony