Nierzetelny wstęp "Czarne krzyże nad Polską" - głos w obronie Stanisława Skalskiego

Książka "Czarne krzyże nad Polską" (fot. Bellona)

Niniejszym publikujemy wstęp do artykułu „Herosi i Łachudry” Katarzyny Ochabskiej, która opisuje w nim kwestię zakłamywania biografii asa przestworzy gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego. Autorka, która jest z wykształcenia magistrem historii, stworzyła także uchwałę sejmową z okazji stulecia urodzin Skalskiego oraz liczne artykuły prasowe i internetowe o tematyce lotniczej. Pisarka cyklicznie odbywa spotkania z czytelnikami i uczestniczy w konferencjach naukowych, gdzie popularyzuje dokonania lotników spod znaku biało-czerwonej szachownicy.

Całość przytoczonego artykułu nawiązuje do ostatniej edycji książki Stanisława Skalskiego "Czarne krzyże nad Polską", która 22 sierpnia została wydana nakładem wydawnictwa Bellona. Publikacja przybliża wspomnienia z walk we wrześniu 1939 r., gdy 150 polskich pilotów myśliwskich stanęło do walki przeciwko 3500 samolotom niemieckiej Luftwaffe. Istotną rolę w walkach 1939 r. odegrał właśnie Stanisław Skalski, który zestrzelił 6 nieprzyjacielskich maszyn, a 3 uszkodził. W następnych latach, już w krajach sprzymierzonych, uzyskał też największą spośród polskich pilotów liczbę potwierdzonych zwycięstw w walkach powietrznych.

Katarzyna Ochabska, która jest biografem Stanisława Skalskiego, nie zgadza się jednak ze wstępem książki przybliżającym czytelnikowi jego losy. W związku z powyższym napisała list otwarty zatytułowany „Herosi i łachudry" z zamierzeniem przeciwstawienia się zakłamywaniu życiorysu lotnika (przypomnijmy, iż 12 listopada minęła 15 rocznica jego śmierci).

Autorka akcentuje, iż jest to walka informacyjna, już nie tylko przeciw zakłamywaniu historii, ale i poniżaniu w oczach opinii publicznej dobrego imienia polskich bohaterów II wojny światowej. Jak podkreśla, nie mogła być obojętna na działania krzywdzące także ich pamięć, a na taki jawnie niebezpieczny proceder pozwolił sobie Krzysztof Kubala pisząc wstęp do książki Stanisława Skalskiego „Czarne krzyże nad Polską”.

Całość listu otwartego Katarzyny Ochabskiej w obronie Stanisława Skalskiego i przeciw zakłamywaniu historii we wstępie do książki „Czarne krzyże nad Polską” dostępna jest tutaj (LINK)


Katarzyna Ochabska – z wykształcenia magister historii, biograf Stanisława Skalskiego. Fascynacja literaturą i opowieściami o polskich lotnikach zaowocowała spotkaniem ze Stanisławem Skalskim. Pierwsza rozmowa dała asumpt do kolejnych, a wieloletnia przyjaźń z Bohaterem zaowocowała książką Stanisław Skalski. Jest autorką uchwały sejmowej z okazji stulecia urodzin Skalskiego. Na spotkaniach z czytelnikami i konferencjach naukowych popularyzuje dokonania lotników biało-czerwonej szachownicy. Autorka artykułów prasowych i internetowych o tematyce lotniczej. Jej pasja – lotnictwo z biało-czerwoną szachownicą, szczególnie ludzie i sprawy związane z naszym wkładem w zwycięstwo alianckie podczas II wojny światowej, złożyły się na dotychczasowy, wręcz imponujący dorobek.

Jej artykuły drukowały: Angora, Skrzydlata Polska, Lotnictwo, Przegląd Lotniczy, Aeromax, Tygodnik Przegląd (m.in. o ludziach lotnictwa, polskich zespołach akrobacyjnych – Biało-Czerwonych Iskrach i Orlikach, ostatnim locie Wellingtona 23 września 1943 roku). To dzięki jej zaangażowaniu i na jej wniosek Sztab Generalny Wojska Polskiego uhonorował dwóch Anglików. W 2007 roku odsłonięto w Skipton pomnik w miejscu katastrofy Wellingtona, w której zginęła siedmioosobowa polska załoga. Współpracowała przy filmie o Skalskim („Spętany Anioł”), z Telewizją Katowice przy filmie o pilocie ppłk. Stanisławie Bochniaku. Występowała w Radiu Katowice w programie „Podniebne opowieści”.

Miała wykłady o lotnictwie i jego ludziach dla studentów na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, dla podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Była gościem honorowym m.in. podczas seminarium naukowego i konferencji poświęconych gen. bryg. pil. Stanisławowi Skalskiemu w WSOSP w Dęblinie, uroczystości nadania imienia Skalskiego Ośrodkowi Naprowadzania i Dowodzenia w Krakowie, szkołom w Polichnie i Zielonej Górze, a także 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku, konferencji poświęconej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości lotnictwa w Muzeum Techniki w Warszawie, podczas których również wypowiadała się na temat naszej biało-czerwonej szachownicy.  Przygotowała wystawę o Stanisławie Skalskim dla Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

Z okazji stulecia urodzin Skalskiego przygotowała uchwałę (wraz z uzasadnieniem) w sprawie upamiętnienia lotników polskich walczących na wszystkich frontach II wojny światowej. Sejm jednogłośnie przyjął uchwałę 24 lipca 2015 roku. Wystosowała pisemny wniosek z 4 grudnia 2014 roku skierowany do Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni pil. Lecha Majewskiego o namalowanie na statecznikach MiG-a 29 wizerunków Stanisława Skalskiego (w Malborku). Brała również udział w konferencji poświęconej stuleciu polskiego lotnictwa wojskowego w LAW w Dęblinie.


Czytaj również:
Książka "Czarne krzyże nad Polską" 

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus