Przejdź do treści
paragraf
Źródło artykułu

Jakie ubezpieczenie OC i dlaczego?

Biorąc pod uwagę pojawiające się w różnych źródłach informacje na temat minimalnego zakresu ubezpieczeń OC jakie musi posiadać samolot myślę, że należy wyjaśnić po raz kolejny, pryncypia związane z tym ubezpieczeniem.

Na dzień dzisiejszy obowiązują następujące akty prawne:

Rozporządzenie 785/04 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 30 kwietnia 2004 r. ze zmianami wprowadzonymi ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU z dnia 7 grudnia 2006 r.

Pierwszy akt prawny, obowiązuje od chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej. Krajowe rozporządzenie obowiązuje od grudnia 2006. Taki jest aktualny stan prawny, stąd ubezpieczenia OC muszą być zawarte zgodnie z przytoczonymi powyżej przepisami. Każdy samolot MUSI posiadać ubezpieczenie OC wobec osób trzecich oraz OC wobec pasażerów.

Minimalne sumy ubezpieczenia OC wobec osób trzecich uzależnione są od MTOW. Dla najbardziej interesujących nas samolotów kształtuje się to w sposób następujący:

MTOW poniżej 500 kg - 750 000 SDR
Od 501 do 1 000 kg MTOW - 1 500 000 SDR
Od 1 001 do 2 700 kg MTOW - 3 000 000 SDR

Dla ubezpieczenia OC wobec pasażerów (osoba przebywająca na pokładzie statku powietrznego nie będąca członkiem załogi) dla samolotów, których MTOW jest mniejsze niż 2 700 kg to kwota 100 000 SDR. Dla samolotów z MTOW poniżej 2 700 kg wykorzystywanych do celów komercyjnych wartość jest inna i wynosi 250 000 SDR. Jeżeli MTOW samolotu przekracza 2 700 kg to niezależnie czy samolot lata w przewozie czy nie, użytkownik musi posiadać ochronę ubezpieczeniową wobec każdego pasażera nie mniejszą niż 250 000 sdr.

Należy jeszcze zwrócić uwagę, że suma ubezpieczenia OC pasażera dla statków powietrznych zarejestrowanych na terytorium Polski została obniżona w stosunku do pierwotnie obowiązującej w przytaczanym rozporządzeniu Unii Europejskiej i w innych krajach Unii możemy się spotkać z wymogiem posiadania dla samolotów z MTOW poniżej 2 700 kg umowy ubezpieczenia z sumą gwarancyjną 250 000 SDR. Taka sytuacja ma miejsce np. w Niemczech. Można się pokusić o dyskusje z inspektorem LBA, że przecież jesteśmy w Unii i nasze ubezpieczenie jest zawarte zgodnie przepisami Unijnymi ale radzę, z własnego doświadczenia, posiadać przy sobie dokument potwierdzający, że każdy pasażer będący aktualnie w samolocie jest objęty ochrona ubezpieczeniową do wysokości 250 000 SDR.

Krzysztof Błaszkiewicz - Consus S. A.
krzysztofb@consus.eu

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony