Jack Pelton z Cessn’y wzywa do współpracy

X Konwencja Australijskiego Stowarzyszenia Lotnictwa Regionalnego

Jack J. Pelton, prezes i dyrektor zarządzający firmy Cessna Aircraft, należącej do grupy Textron Inc., stwierdził, że lotnictwo biznesowe na całym świecie boryka się z tymi samymi problemami, które wymagają od operatorów współpracy ponad granicami. Uwagi te Pelton przedstawił w swoim przemówieniu otwierającym 10-ty zjazd Australijskiego Stowarzyszenia Lotnictwa Regionalnego (ang.: Regional Aviation Association of Australia, RAAA), która odbyła się w Sunshine Coast, w Queensland.

„Mamy część pracy do wykonania dla nas; tu w Australii, w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie," powiedział Pelton. „Każdy region naszego globu boryka się z własnymi problemami, a każda z tych kwestii jest bardzo złożona i wymaga rzetelnej i zasadniczej dyskusji wśród decydentów."

Dodał, że trzy zasadnicze kwestie stojące przed lotnictwem ogólnym to wymogi poprawy ochrony i bezpieczeństwa, potrzeba modernizacji światowego systemu zarządzania ruchem lotniczym i ochrona środowiska.

„We wszystkich trzech przypadkach, wiemy, że będą nowe przepisy, lecz musimy ściśle współpracować z rządem tak, by przepisy te miały sens dla działalności lotnictwa ogólnego i dostarczały wymierne korzyści. Musimy upewnić się, że te kwestie są rozpatrywane w skali globalnej. Koniecznością jest także utworzenie multilateralnych polityk dla wypracowania spójnego przemysłu światowego" powiedział Pelton.

W wypowiedzi odniósł się głównie do amerykańskiej kwestii wizerunku lotnictwa biznesowego, które w ostatnim roku stało się obiektem ataków.

Stwierdził, że „Główną przyczyną niewłaściwego obrazowania lotnictwa biznesowego jest brak zrozumienia, jakie przynosi korzyści. Prawdą jest, że wzrosło znaczenie biznes jetów. Firmy bez względu na swój rozmiar, na całym świecie, latają najróżniejszymi typami samolotów działając na światowym rynku wymagającym prędkości, elastyczności, wydajności, bezpieczeństwa, poufności i produktywności. Dlatego, lotnictwo ogólne stało się kluczowe w systemie światowego transportu i globalnej gospodarki."

Pelton, podczas swojej pierwszej wizyty w Australii jako dyrektor zarządzający firmy Cessna, powiedział, że firma od dawna utrzymuje relacje z lotnictwem w Australii. Poza uczestnictwem w konwencji RAAA, wykorzystał swoją wizytę do spotkania z klientami i autoryzowanymi partnerami firmy - Aeromil Pacific oraz Airflite Pty Ltd.

„To oczywiste, że lotnictwo ogólne jest kluczowym składnikiem krajowej infrastruktury w Australii i wspaniale jest widzieć takie grupy jak RAAA pracujące nad promocją i wspieraniem przemysłu," stwiredził Pelton.

„Bez wątpienia przed lotnictwem ogólnym w najbliższym czasie stoi wiele wyzwań, ale w perspektywie długofalowej z optymizmem patrzę na branżę. Wierzę że najlepsze jeszcze przed nami. Organizacje takie jak RAAA, czy Stowarzyszenie Producentów Lotnictwa Ogólnego, GAMA (ang.: General Aviation Manufacturers Association), Narodowe Stowarzyszenie Biznesu Lotniczego, NBAA (ang.: National Business Aviation Association) czy Stowarzyszenie Właścicieli Samolotów i Pilotów AOPA (ang.: Aircraft Owners and Pilots Association) w Stanach Zjednoczonych są istotną częścią całości, ale zależą od zaangażowania przedsiębiorstw i właścicieli/operatorów samolotów. Wszyscy musimy być aktywni w tworzeniu nowego prawa tak, by chroniło ono naszą branżę," dodał.

Źródło: Cessna
comments powered by Disqus