Poprawki do AIP: AIP AIRAC AMDT 176, VFR AIP AIRAC AMDT 078

AIP - książka

19 kwietnia br., ukazały się zmiany AIP AIRAC AMDT 176, VFR AIP AIRAC AMDT 078.

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!

AIP AIRAC AMDT 176

Obowiązuje od / Effective from  26 MAY 2016

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

GEN:

- wprowadzenie wskaźnika lokalizacji dla lądowiska MOŚCISKABC&O (EPWM);
- wycofanie informacji o radiopomocy NDB AR;
- aktualizacja informacji o obserwacjach i komunikatach meteorologicznych dla lotniska Rzeszów - Jasionka (EPRZ);
- zmiany edytorskie.

ENR:
- aktualizacja informacji o radarze Kraków;
- wprowadzenie informacji o nowych przeszkodach lotniczych: Gdańsk, Opole/Brzezie, Paprotnia, Sarnowo, Szadek;
- aktualizacja informacji o przeszkodach lotniczych: Borysławice, Gościeszowice, Lublin, Rękoraj, Rybnik, Syrkowice, Warszawa;
- usunięcie informacji o przeszkodzie lotniczej: Nowy Dwór;
- zmiany edytorskie.

AD:
- aktualizacja informacji o lotniskach: Bydgoszcz - Szwederowo (EPBY) - pomiar hamowania; Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD) - procedura ograniczenia prędkości w TMA GDAŃSK; Katowice - Pyrzowice (EPKT) - temperatura odniesienia, procedury LVP, punkty sprawdzania VOR, procedury kołowania; Łódź- Lublinek (EPLL) - klasyfikacja nośności/nawierzchnia RWY; Poznań- Ławica (EPPO) światła na TWY, odladzanie ACFT, procedury ograniczenia hałasu; Radom - Sadków (EPRA) - godziny pracy AFIS; Olsztyn - Mazury (EPSY) - przeszkody w otoczeniu lotniska;
- aktualizacja map instrumentalnych podejść- ICAO dla lotniska Lublin (EPLB);
- aktualizacja map standardowych odlotów instrumentalnych (SID) - ICAO dla lotniska Chopina w Warszawie (EPWA);
- aktualizacja map dla lotów VFR dla lotnisk: Bydgoszcz - Szwederowo (EPBY), Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD), Łódź - Lublinek (EPLL), Warszawa/Modlin (EPMO), Chopina w Warszawie (EPWA);
- zmiany edytorskie.


SUP 35/16 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016
SKOKI SPADOCHRONOWE - MSZANA DOLNA, NIEDZICA

SUP 36/16 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 17 JUN 2016
ĆWICZENIE WOJSKOWE - JW 4026

SUP 37/16 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 14 JUN 2016
MIĘDZYNARODOWE ĆWICZENIE "BALTOPS 16"

SUP 38/16 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 06 JUN 2016
ĆWICZENIE „JCET” (JOINT COMBINED EXCHANGE TRAINING) - SKOKI SPADOCHRONOWE

SUP 39/16 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 04 JUN 2016
POKAZY LOTNICZE - PRUSZCZ GDAŃSKI (EPPR)

SUP 40/16 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 06 JUN 2016
ĆWICZENIE WOJSKOWE ”ANAKONDA 16”

SUP 41/16 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 06 JUN 2016
ĆWICZENIE WOJSKOWE “SWIFT RESPONSE 16”

SUP 42/16 (AD 2 EPKT)
Obowiązuje od / Effective from 26 MAY 2016
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU KATOWICE -PYRZOWICE (EPKT)

SUP 43/16 (AD 2 EPPO)
Obowiązuje od / Effective from 01 JUN 2016
NOWE ELEMENTY SYSTEMU AWOS NA POLU RUCHU NAZIEMNEGO NA LOTNISKU POZNAŃ- ŁAWICA (EPPO)


VFR AIP AIRAC AMDT 078
Obowiązuje od / Effective from  26 MAY 2016

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

VFR GEN:

- zmiany edytorskie.

VFR ENR:
- zmiany edytorskie.

VFR AD:

- aktualizacja informacji o lotniskach: Warszawa - Babice (EPBC), Białystok - Krywlany (EPBK), Katowice - Pyrzowice (EPKT), Radom - Sadków (EPRA);
- aktualizacja map lotnisk: Białystok - Krywlany (EPBK), Rzeszów (EPRJ),
- aktualizacja mapy operacyjnej do lotów z widocznością (1: 50 000) dla lotniska Białystok – Krywlany (EPBK),
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (1: 250 000) dla lotnisk: Warszawa - Babice (EPBC), Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD), Lisie Kąty k/Grudziądza (EPGI), Inowrocław (EPIN), Bagicz k/Kołobrzegu (EPKG), Lublin (EPLB), Radawiec k/Lublina (EPLR), Piotrków Trybunalski (EPPT), Świdnik k/Lublina (EPSW). Chopina w Warszawie (EPWA),
- zmiany edytorskie.


VFR SUP 56/16 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016
SKOKI SPADOCHRONOWE - MSZANA DOLNA, NIEDZICA

VFR SUP 58/16 (VFR ENR)

Obowiązuje od / Effective from 17 JUN 2016
ĆWICZENIE WOJSKOWE - JW 4026

VFR SUP 59/16 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 16 JUN 2016
X PIKNIK SZYBOWCOWY "LESZNO. ROZWIŃ SKRZYDŁA!”

VFR SUP 60/16 (VFR ENR)

Obowiązuje od / Effective from 26 MAY 2016
TANKOWANIE W POWIETRZU

VFR SUP 61/16 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 14 JUN 2016
MIĘDZYNARODOWE ĆWICZENIE "BALTOPS 16"

VFR SUP 62/16 (VFR ENR)

Obowiązuje od / Effective from 27 MAY 2016
LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) – SZCZAWNICA

VFR SUP 63/16 (VFR ENR)

Obowiązuje od / Effective from 11 JUN 2016
VI WIOSENNY OBÓZ PRZELOTOWY - LUBIN 2016

VFR SUP 64/16 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 15 JUN 2016
LOTY NA POTRZEBY ĆWICZENIA OPL

VFR SUP 65/16 (VFR ENR)

Obowiązuje od / Effective from 26 MAY 2016
LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) - WIŚNIOWA K/MYŚLENIC

VFR SUP 66/16 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 26 MAY 2016
LOTY BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) - FIS GDAŃSK

VFR SUP 67/16 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 11 JUN 2016
PIKNIK LOTNICZY – OBORNIKI

VFR SUP 68/16 (VFR ENR)

Obowiązuje od / Effective from 04 JUN 2016
POKAZY LOTNICZE - PRUSZCZ GDAŃSKI (EPPR)

VFR SUP 69/16 (VFR ENR)

Obowiązuje od / Effective from 06 JUN 2016
ĆWICZENIE WOJSKOWE ”ANAKONDA 16”

VFR SUP 70/16 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 06 JUN 2016
ĆWICZENIE WOJSKOWE “SWIFT RESPONSE 16”

VFR SUP 71/16 (VFR AD 4 EPKT)

Obowiązuje od / Effective from 26 MAY 2016
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU KATOWICE - PYRZOWICE (EPKT)

VFR SUP 72/16 (VFR AD 4 EPPO)
Obowiązuje od / Effective from 01 JUN 2016
NOWE ELEMENTY SYSTEMU AWOS NA POLU RUCHU NAZIEMNEGO NA LOTNISKU POZNAŃ-ŁAWICA (EPPO)

VFR SUP 73/16 (VFR AD 4 EPTO)

Obowiązuje od / Effective from 26 MAY 2016
WYŁĄCZENIE Z UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POLA WZLOTÓW NA LOTNISKU TORUŃ (EPTO)

VFR SUP 74/16 (VFR AD 4 EPKM)
Obowiązuje od / Effective from 26 MAY 2016
PRACE MODERNIZACYJNE NA LOTNISKU KATOWICE MUCHOWIEC (EPKM)

VFR SUP 75/16 (VFR AD 4 EPOD)

Obowiązuje od / Effective from 26 MAY 2016
ZMIANA DEKLAROWANYCH DŁUGOŚCI DRÓG STARTOWYCH NA LOTNISKU DAJTKI K/OLSZTYNA (EPOD)

VFR SUP 76/16 (VFR AD 4 EPIW)
Obowiązuje od / Effective from 26 MAY 2016
ZAMKNIĘCIE LOTNISKA IWONICZ (EPIW) DLA RUCHU LOTNICZEGO

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus