Przejdź do treści
Swoop Camp
Źródło artykułu

Pierwszy Międzynarodowy SWOOP CAMP Wrocław 2016

Już za dwa dni, 24-27.06.2016 r., na lotnisku Aeroklubu Wrocławskiego w Szymanowie zostanie rozegrany Pierwszy Międzynarodowy SWOOP CAMP Wrocław 2016.

Swoop Camp odbędzie się na jedynym w Polsce swoop pondzie spełniającym kryteria certyfikacyjne FAI dla Cat 1. Swój udział w zawodach zgłosiło już 20 uczestników. A wśród nich najlepsi skoczkowie Canopy Piloting świata!

Canopy Piloting to bardzo widowiskowa dyscyplina spadochronowa. Składa się z kilku konkurencji, w których skoczek musi wykazać się nieprzeciętnymi umiejętnościami manewrowania czaszą spadochronu. Każde z zadań rozpoczyna się na „bramkach” wlotowych ustawionych na wodzie. Każdy ze skoczków bierze udział w kilku próbach.

Podczas zawodów na lotnisku rozgrywane będą trzy dyscypliny:

Speed (prędkościowa) – Polega na przelocie miedzy pachołkami wyznaczającymi tor lotu w jak najkrótszym czasie, czyli uzyskanie jak największej prędkości. Czas mierzony jest od momentu przecięcia wiązki laserowej skierowanej poprzecznie do toru lotu do momentu przecięcia drugiej wiązki na bramce wylotowej. (mierzone z dokładnością do tysięcznej sekundy).

Accuracy (celnościowa) – Polega na przelocie pomiedzy pachołkami wyznaczajacymi kurs jak i krawędzie trasy. Dodatkowe punkty otrzymuj się za kazdą „bramkę” która przekroczona zostanie przy jednoczesnym ślizgu po tafli wody. Finalnie punkty otrzymuje sie również za lądowanie jak najblizej wyznaczonej strefy. Po przelocie nisko nad wodą, skoczek ma za zadanie lądowanie jak najbliżej celu (kwadratu wyznaczonego w strefie lądowania – piaszczystej „skoczni”).

Distance (odległościowa) – To konkurencja polegająca na jak najdłuższym przelocie pomiędzy pachołkami wyznaczającymi kierunek i granice toru lotu. To jak najdłuższy przelot począwszy od bramki wlotowej. Tą próbę można porównać do skoku w dal.

Canopy Piloting to zawody, które w widowiskowy sposób pokazują zdolności manewrowe przy dużej dawce adrenaliny i dobrej zabawy.

Swoje uczestnictwo w zawodach Swoop Camp można zgłosić do 23.06.2016 na stronie www.wrocloveskyclub.pl

Minimalne wymagania dla uczestników SWOOP CAMP:
1. Ważne świadectwo kwalifikacji lub równoważna licencja z innego kraju.
2. Każdy z uczestników obowiązany jest posiadać własny sprzęt do wykonywania skoków – spadochron dopuszczony zgodnie z kartą zestawu, AAD na spadochronie zapasowym, kask i nóż spadochronowy.
3.  Komplet dokumentów oraz wymagane prawem ubezpieczenia.

Swoop Camp będą kwallifikacjami do Pre World Games WrocloveCUP, które na lotnisku Aeroklubu Wrocławskiego w Szymanowie odbędą się w dniach od 28 czerwca do 3 lipca 2016 r. W tych dniach rozgrywane będą również Zawody w Akrobacji Szybowcowej Wroclaw CUP.

Podczas imprezy odbędą się również warsztaty przygotowawcze FAI dla sędziów IPC oraz szkolenie dla sedziów akrobacji szybowcowej.

Zapraszamy na lotnisko Aeroklubu Wrocławskiego w Szymanowie. Wstęp wolny.

Więcej informacji o zawodach można znaleźć w Piśmie organizacyjnym oraz na stronie: www.wrocloveskyclub.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony