Stanowisko Komisji Rewizyjnej AP w sprawie WZDAP

Aeroklub Polski

Oświadczenie Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego:

Szanowni członkowie Aeroklubu Polskiego, delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego,

Komisja Rewizyjna zgłosiła propozycję Zarządowi Aeroklubu Polskiego odwołania WZDAP w dniu 16 kwietnia 2011 roku w Warszawie i zwołanie WZDAP w czerwcu 2011 roku.

Propozycję poparliśmy brakiem otrzymania do dnia dzisiejszego oficjalnych dokumentów sprawozdania finansowego za rok 2009 będącego przedmiotem badania biegłych rewidentów i nie przedstawienie opinii biegłych rewidentów z tego badania, które miałoby być podstawą do zatwierdzenia sprawozdania przez WZDAP. Pozostały czas do WZDAP od dzisiaj 10 kwietnia to zaledwie 5 dni. Jeżeli otrzymamy w tym czasie oczekiwane dokumenty, to nie będzie możliwe ich rzetelne, wnikliwe przeanalizowanie i odniesienie się do nich w tak krótkim czasie i równocześnie rekomendowanie delegatom ich zatwierdzenie.

Kolejnym argumentem jest brak jakichkolwiek analiz finansowych obrazujących stan finansów Aeroklubu Polskiego za rok 2010 na podstawie których KRAP mogłaby delegatom przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie.

Komisja oświadcza, że nie przedstawi w swoim sprawozdaniu na 28 WZDAP analiz i stanowiska w powyższych tematach, które są kluczowe dla bezpieczeństwa działania naszego stowarzyszenia.

Jerzy Mierkiewicz
Marek Sieńko
Dariusz Cisek
Adam Telega
Mariusz Ławruszczuk
Michał Puzyński

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus