Rozwój lotniska Nowy Targ

Aeroklub Polski

Dnia 12 stycznia 2010 roku, w Katowicach na lotnisku Muchowiec, miało miejsce spotkanie reprezentacji Aeroklubu Polskiego i Aeroklubu Nowy Targ. W spotkaniu udział wzięli:

1. Jerzy Makula – Prezes Aeroklubu Polskiego
2. Jerzy Mierkiewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej AP
3. Piotr Niewiarowski – Sekretarz Generalny AP
4. Mariusz Ławruszczuk – członek Komisji Rewizyjnej AP
5. Andrzej Łapsa – Wice Prezes Aeroklubu Nowy Targ
6. Marek Lijewski – Dyrektor Aeroklubu Nowy Targ

Tematem spotkania była sytuacja i możliwości rozwoju lotniska Nowy Targ. Ponadto uczestnicy wymienili informacje i poglądy na temat sytuacji w Aeroklubie Polskim (AP) i Aeroklubie Nowy Targ (ANT).

Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że dla potrzeb prowadzenia działalności statutowej oraz zaspokojenia oczekiwań władz samorządowych i społeczności regionu Tatr i Podhala niezbędna jest modernizacja lotniska. Modernizacja ma umożliwić pełnienie funkcji komunikacyjnych dla ruchu nieregularnego statkami powietrznymi o masie startowej do 10 ton i do 20 osób. Uczestnicy spotkania uznali też, że proces modernizacji powinien być jawny, przejrzysty i prowadzony przy czynnym udziale władz samorządowych.

Uczestnicy spotkania uważają, że należy powołać komisję konkursową w celu zebrania ofert dotyczących modernizacji a następnie wyboru i realizacji jednej z nich. W skład komisji powinno wejść po jednym przedstawicielu z:

1. Władz Aeroklubu Polskiego
2. Władz Aeroklubu Nowy Targ
3. Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego
4. Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Nowy Targ
5. Władz samorządowych gminy lub regionu

Komisja powinna ogłosić otwarty konkurs ofert na modernizację lotniska Nowy Targ z określeniem oczekiwań dotyczących cech przyszłego lotniska, oczekiwanej infrastruktury, zasad współużytkowania lotniska obecnych i przyszłych użytkowników oraz sposobu wyceny nakładów inwestycyjnych i sposobu zapłaty. Wstępnie określone oczekiwania w wyżej opisanych aspektach wyglądają następująco:

1. Cechy lotniska:
a. Lotnisko użytku wyłącznego dopuszczające w myśl nowych przepisów ruch czarterowy statkami powietrznymi do 20 osób i do 10 ton masy startowej.
b. Zachowanie sportowego charakteru lotniska i jego funkcji szkoleniowo rekreacyjnych.
c. Pozostawienie zarządu lotniskiem (w rozumieniu ustawy Prawo lotnicze) Aeroklubowi Polskiemu.
d. Zabezpieczenie możliwości prowadzenia działalności statutowej Aeroklubu Nowy Targ, dostępu do płyty lotniska i infrastruktury.

2. Oczekiwana nowa infrastruktura:
a. Utwardzona droga startowa o parametrach 1200x30 metrów lub zbliżonych.
b. Drogi kołowania.
c. Oświetlenie drogi startowej.
d. Płyta postojowa.
e. Stacja paliw (z uwzględnieniem istniejącego MPS).
f. Mały budynek portu.
g. Inne zaproponowane przez inwestora i przedstawicieli samorządu lub aeroklubu.

3. Zasady współużytkowania określone:
a. Instrukcją Operacyjną Lotniska (w opracowaniu).
b. Regulaminem użytkowania lotniska (należy opracować) regulującym te aspekty prowadzenia działalności, które nie są opisane w Instrukcji Operacyjnej Lotniska i innych procedurach (np. OPRL, Program Ochrony).

4. Określenie oczekiwań inwestora dotyczących:
a. Sposobu wyceny poniesionych nakładów.
b. Sposobu zapłaty za poniesione nakłady.
c. Sposobu współużytkowania lotniska.

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus