Rozmowy AP z władzami miasta Leszna

Aeroklub Polski

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele Aeroklubu Polskiego odbyli szereg spotkań z władzami miasta Leszna. Rozmowy koncentrowały się wokół Centralnej Szkoły Szybowcowej. Dyskutowano na temat realizacji wniosku Aeroklubu Polskiego o sprzedaż nieruchomości na rzecz AP, użytkowanej przez CSS od blisko sześćdziesięciu oraz możliwości zastosowania przez miasto Leszno odpowiedniej bonifikaty.

Omawiano również aktualny stan procesu usamodzielnienia CSS i projektowane jej wyposażenie w majątek stanowiący własność AP.

Dokonano uzgodnień w sprawie organizacji 5 edycji Pikniku szybowcowego.

Polecamy obejrzenie reportażu

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus