Modelarska Kadra Narodowa na 2011

Aeroklub Polski

Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdził zmiany w składzie Modelarskiej Kadry Narodowej na 2011 rok

Dot.: zmiany w składzie Kadry Narodowej w modelarstwie lotniczym i kosmicznym

Uchwała Nr 196/15/XVIII/2011 – „Na podstawie §17 ust. 2 pkt. 9 Statutu Aeroklubu Polskiego oraz ust. 1 Regulaminu powoływania Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego – polskiego związku sportowego, na wniosek Komisji Modelarskiej AP - Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza zmiany Kadry Narodowej w modelarstwie lotniczym i kosmicznym.

Z Kadry zostają odwołani:
1. Halicki Kamil - Aeroklub Ziemii Wałbrzyskiej
2. Stężalski Dariusz - SMO Feniks Brzeg
3. Włodarczyk Jerzy - MOKSiR Chrzanów
4. Biczel Grzegorz - A.Warszawski
5. Żyłka Piotr - A. Warszawski
6. Cofalik Eugeniusz - GKMKiL Rybnik
7. Pieczka Marian - GKMKiL Rybnik
8. Juraszek Jerzy - niezrzeszony
9. Stefański Witold - A.Włocławski
10. Czapliski Tomasz - A.Slaski

Powołanie do Kadry otrzymują:
1. Popowicz Grzegorz - SM2- Wierzawice
2. Chmielewski Piotr - A. Bydgoski
3. Siódmiok Wojciech - GSML- Gliwice

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 30.03.2011r.”
 

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus