Komunikat Aeroklubu Polskiego

Aeroklub Polski

W związku z konsultacjami projektu z dnia 7 marca 2011r. założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze w zakresie implementacji do krajowego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/12/WE z dnia 11 marca 2009r. w sprawie opłat lotniskowych, Aeroklub Polski zwraca się z prośbą do Aeroklubów Regionalnych o przesyłanie w terminie do 14 kwietnia 2011r. uwag i propozycji na adres: biuro@aeroklubpolski.pl

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus

Komentarze

Włodziu i tak twoja prezesura się kończy.