Kadra Narodowa w modelarstwie lotniczym i kosmicznym na 2011r. w konkurencji F1C

Aeroklub Polski
Uchwała Nr 158/1/XVIII/2011 – "Na podstawie §17 ust.2 pkt.9 Statutu Aeroklubu Polskiego oraz ust. 1 Regulaminu powoływania Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego – polskiego związku sportowego, na wniosek Trenera Modelarskiej Kadry Narodowej - Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza skład Kadry Narodowej w modelarstwie lotniczym i kosmicznym w konkurencji F1C – modeli swobodnie latających z napędem silnikowym, na okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. w składzie:

1. Piotr Plachetka
2. Jerzy Włodarczyk
3. Edward Burek
4. Zbigniew Czop

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 09.01.2011r"
Za 9, przeciw 0, wstrzymało się 1.
Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus