Aeroklub Polski: wynik akcji 1% podatku za 2019 rok

Przekaż 1% podatku poprzez Aeroklub Polski (fot. aeroklub-polski.pl)

Aeroklub Polski już po raz dziewiąty podsumował akcję pozyskiwania środków z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wpływy z tego tytułu za miniony 2019 rok, przekazane Aeroklubowi Polskiemu, wyniosły 222 729,60 zł. Rozpoczęła się procedura przekazania pieniędzy beneficjentom. Sprawdź, co należy zrobić, aby otrzymać przekazane środki z 1% za rok podatkowy 2019.

Aeroklub Polski jako Organizacja Pożytku Publicznego już od dziewięciu lat uczestniczy w akcji pozyskiwania wpływów z tytułu odpisu 1% podatku dochodowego. Przekazane w ten sposób środki, co roku, są dużym wsparciem działań popularyzujących sporty lotnicze w Polsce oraz pomagają w kultywowaniu historii i pamięci o ludziach lotnictwa sportowego.

Uzyskanie kompletu danych za 2019 rok pozwoliło podsumować wynik oraz dokonać podziału środków otrzymanych z odpisu 1% podatku dochodowego w minionym roku. Kwota przekazana Aeroklubowi Polskiemu z tego tytułu wyniosła 222 729,60 zł.

W latach poprzednich wpływy z 1% podatku wynosiły:
•  za 2018 rok – 205 309,20 zł
•  za 2017 rok – 224 591,13 zł
•  za 2016 rok – 184 554,69 zł
•  za 2015 rok – 203 586,09 zł
•  za 2014 rok – 260 671,77 zł
•  za 2013 rok – 224 136,31 zł
•  za 2012 rok – 211 779,16 zł
•  za 2011 rok – 130 301,26 zł

Zgodnie z Regulaminem OPP Aeroklubu Polskiego, podatnicy którzy przeznaczyli 1% swojego podatku dochodowego, mogli wskazać jeden z poniższych celów szczegółowych:
– Aeroklub Polski
– Aeroklub Regionalny, szkoła, klub sportowy lub inna organizacja stowarzyszona w Aeroklubie Polskim
– Kadra Narodowa AP
– Licencjonowany Zawodnik w sporcie lotniczym
– Klub Seniorów Lotnictwa

Szczegółowe podsumowanie akcji 1% za 2019 rok
•  Przekazany 1 % z podatku 2019 roku:
    – dla klubów sportowych i szkół, w tym dla Klubów Seniorów Lotnictwa afiliowanych przy aeroklubach regionalnych –
       140 211,60 zł
    – dla licencjonowanych zawodników – 57 076,60 zł
    – dla Kadry Narodowej i Komisji Specjalnościowych AP – 3 692,30 zł
    – dla Aeroklubu Polskiego – 21 749,10 zł
•  Największy beneficjent wśród klubów sportowych otrzyma kwotę 35 772,90 zł.
•  Największy beneficjent wśród licencjonowanych zawodników otrzyma kwotę 18 553,22 zł.

Aeroklub Polski wyraża wielką wdzięczność wszystkim tym, którzy przekazali swój 1% podatku na Organizacje Pożytku Publicznego Aeroklubu Polskiego i tym samym wsparli działalność lotniczą, realizację celów statutowych Związku, jego członków, zawodników oraz seniorów.

Jak odebrać przyznane środki z akcji 1% podatku za 2019 rok

W najbliższym czasie wszyscy wskazani beneficjenci otrzymają wiadomości mailowe ze szczegółowymi informacjami o wysokości przekazanej im kwoty oraz z instrukcją, co należy spełnić, aby szybko otrzymać przyznane środki.

W przypadku dodatkowych pytań AP prosi o kontakt mailowy na adres opp@aeroklubpolski.pl

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus