Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aeroklubu Nowy Targ

Aeroklub Nowy Targ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aeroklubu Nowy TargUprzejmie informujemy, że w dniu 9 marca 2014r. Zarząd Aeroklubu Nowy Targ, na podstawie §12 ust.4 pkt. 1 Statutu ANT, podjął uchwałę w sprawie zwołania na dzień 30 marca 2014r. (niedziela) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aeroklubu Nowy Targ, którego celem będzie zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2013.

I termin zebrania został wyznaczony na  godz. 11.00, natomiast II termin na godz. 11.15. Zebranie odbędzie się w siedzibie Aeroklubu Nowy Targ przy ul. Lotników 1.

Porządek obrad:

 • Powitanie uczestników zebrania.
 • Wybory Prezydium Zgromadzenia.
 • Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 • Zatwierdzenie regulaminu obrad.
 • Wybory Komisji Mandatowej.
 • Wybory Komisji Skrutacyjnej.
 • Ukonstytuowanie się wybranych komisji.
 • Ogłoszenie ważności Zgromadzenia i potwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
 • Przedstawienie sprawozdania finansowego Aeroklubu Nowy Targ za 2013 rok.
 • Dyskusja nad złożonym sprawozdaniem.
 • Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego Aeroklubu Nowy Targ za 2013 rok.
 • Zakończenie Zgromadzenia.

Z lotniczym pozdrowieniem
Prezes Aeroklubu Nowy Targ
Paweł Kos 

Źródło: Aeroklub Nowy Targ
comments powered by Disqus