75 rocznica uroczystego otwarcia lotniska w Aleksandrowicach

Aeroklub Bielsko-Bialski
31 maja minęło 75 lat od dnia kiedy uroczyście otwarto Szkołę Lotniczą LOPP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Aleksandrowicach.

Historia lotniska w Aleksandrowicach
Szkoła Lotnicza w Aleksandrowicach koło Bielska (obecnie dzielnica Bielska-Białej) założona została w 1936 r staraniem działaczy Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej na terenie lotniska, do którego budowy przystąpiono odpowiednio wcześniej i była pierwszym tego typu ośrodkiem lotniczym w Polsce. Ziemia śląska, chociaż nie w całości znalazła się w obrębie II Rzeczypospolitej, to jednak ze względu na swoją burzliwą przeszłość, położenie geograficzne oraz potencjał ludnościowy i gospodarczy, odgrywała w przedwojennej Polsce szczególną rolę. Lud śląski wyróżniał się nie tylko ciężką i solidną pracą, ale i ofiarnością na cele społeczne. O sukcesie rozwoju na Śląsku propagandy lotniczej, a także praktycznej działalności szkoleniowej, zadecydowało nie tyle powszechne poparcie ze strony śląskiego społeczeństwa, co postawa licznych działaczy społecznych, pasjonatów lotnictwa.

Lata 1933 - 1939
Zanim więc Śląski Okręg Wojewódzki LOPP (do 1934 r. Śląski Komitet Wojewódzki LOPP) mógł się poszczycić największą liczbą członków w Polsce, upłynąć musiało kilkanaście lat starań i wytężonej pracy organizacyjnej. Już w pół roku od założenia Ligi Obrony Powietrznej Państwa i w niecałe dwa lata od powstania województwa śląskiego, podjęto pierwsze działania mające na celu włączenie Śląska i jego mieszkańców w pracę na rzecz budowy silnego polskiego lotnictwa i obrony powietrznej. Komitet Powiatowy LOPP w Bielsku, obejmujący zasięgiem swojego działania teren obydwu powiatów bielskich, tj. miejskiego i wiejskiego powstał już w 1924 r. Pomysł wybudowania lotniska w bezpośredniej bliskości miasta Bielska pojawił się już w roku 1928. Była to odpowiedź na budowę lotniska komunikacyjnego po stronie czeskiej, w odległej o kilkadziesiąt kilometrów Ostrawie. Do akcji propagandowych włączyło się wiele osób i firm, wysyłano materiały LOPP, a w kinach w Bielsku i Czechowicach były wyświetlane filmy propagandowe. Szereg odczytów o lotnictwie wygłosił m.in. pochodzący ze Śląska Cieszyńskiego - kapitan pilot Bernard Adamecki. Początkowo planowano, że w Bielsku powstanie lotnisko handlowo-komunikacyjne. Wraz z gromadzeniem funduszy na ten cel, działacze bielskiego komitetu powiatowego LOPP przystąpili do pierwszych prac przygotowawczych.

(…)
Czytaj o historii szkoły w opracowaniu Jerzego Oślaka na stronie Aeroklubu Bielesko-Bialskiego
Źródło: Aeroklub Bielsko-Bialski
comments powered by Disqus