Pożegnalny lot mjr pil. Tomasza JAMIOŁA

4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego

Uroczysta zbiórka z okazji pożegnalnego lotu mjr pil. Tomasza JAMIOŁA odbyła się 22 listopada br. przed portem lotniczym dęblińskiego lotniska. W ten tradycyjny sposób pożegnał się z 4. Skrzydłem Lotnictwa Szkolnego oraz lotniczą rodziną.

Pożegnanie mjr pil. Tomasza JAMIOŁA odbyło się w obecności Zastępcy Dowódcy 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego płk dypl. pil. Lesława DUBAJA. W uroczystości uczestniczyli również koledzy z Dowództwa 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego oraz jednostek podległych, a także zaproszeni przez oficera goście.

Mjr pil. Tomasz JAMIOŁ swój pożegnalny lot nad dęblińskim lotniskiem wykonał wspólnie z instruktorem na śmigłowcu Mi-2 (4712). Po wylądowaniu podziękował za wspólny lot towarzyszącemu mu mjr pil. Andrzejowi GIBASIEWICZOWI oraz obsługującemu śmigłowiec, technikowi sierż. Jarosławowi DOBROWOLSKIEMU, a następnie złożył pocałunek na kadłubie śmigłowca, żegnając się w ten symboliczny sposób ze wszystkimi statkami powietrznymi.

W swoich pożegnalnych słowach mjr pil. Tomasz JAMIOŁ podziękował tym wszystkim, którzy przez 27 lat jego służby przyczynili się do bezpiecznego wykonywania zadań w powietrzu. Zastępca Dowódcy 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego płk dypl. pil. Lesław DUBAJ w swoim wystąpieniu przypomniał przebieg służby majora JAMIOŁA oraz wymienił jego liczne zasługi. W ramach podziękowań za wspólną służbę – Zastępca Dowódcy 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, płk dypl. pil. Lesław DUBAJ wręczył mjr JAMIOŁOWI pamiątkowe upominki, życząc dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w realizacji dalszych życiowych planów.

Po zakończeniu uroczystości mjr pil. Tomasz JAMIOŁ zaprosił przyjaciół do wspólnego zdjęcia na tle „swojego” śmigłowca.

Ceremonię pożegnania mjr pil. Tomasza JAMIOŁA uświetniła Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych.

kpt. Grzegorz Grabarczuk
oficer prasowy 4. SLSz

mjr pil. Tomasz JAMIOŁ ukończył Wyższą Szkołę Lotniczą w Dęblinie w 1987 roku. Pierwsze stanowisko służbowe objął w 7. Pułku Lotnictwa Bombowo – Rozpoznawczego jako Starszy Pilot. Kolejne stanowiska zajmował w 45. Pułku Szkolno – Bojowym, 32. Pułku Lotnictwa Transportowego, 37. Pułku Śmigłowców Transportowych. W 1995 pełnił służbę w 1. Pułku Kawalerii Powietrznej. W latach 1995 do 2000 zajmował kolejne stanowiska służbowe w 103 Pułku Lotniczym Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA. W 2001 został wyznaczony na stanowisko Dowódcy Klucza w 3. Ośrodku Szkolenia Lotniczego w Białej Podlaskiej, a po rozformowaniu jednostki w 2002 roku został przeniesiony do 1. Ośrodka Szkolenia Lotniczego w Dęblinie, w którym pełnił służbę do roku 2007 jako Dowódca Klucza, a następnie Starszy Pilot. W latach 2007 – 2008 pełnił służbę na stanowisku Specjalisty – Instruktora – Pilota w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych. Od dnia 01.01.2009 roku został wyznaczony na stanowisko Starszy oficer – instruktor – pilot Pionu Szkolenia Dowództwa 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego. Posiada nalot ogólny 1650 godzin na następujących typach statków powietrznych: TS – 11 Iskra, Lim, Mig – 21, Mi – 8, Mi – 2, SW – 4. Mjr pil. Tomasz JAMIOŁ został odznaczony Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Brązowym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny.
 


Źródło: 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego
comments powered by Disqus