Przejdź do treści
Źródło artykułu

W Gdańsku konferencja nt. technologii satelitarnych w zarządzaniu kryzysowym

Technologie kosmiczne na rzecz ochrony ludności cywilnej w Europie, zapewnienie bezpiecznych usług łączności satelitarnej w reagowaniu kryzysowym, system komunikacji rządowej w Polsce – to tematy konferencji „Technologie satelitarne w zarządzaniu kryzysowym”, która się rozpoczęła w Gdańsku.

Dwudniowa konferencja pn. „Technologie satelitarne w zarządzaniu kryzysowym”, zorganizowana przez Polską Agencję Kosmiczną (POLSA), rozpoczęła się w poniedziałek w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Podczas wydarzenia uczestnicy dyskutują – w kontekście zarządzania kryzysowego – o produktach i usługach satelitarnych opartych na zobrazowaniach Ziemi, systemie bezpiecznej łączności i nawigacji satelitarnej.

Prezes POLSA prof. Grzegorz Wrochna podkreślił podczas swojego wystąpienia, że technologie kosmiczne pomagają nam w życiu codziennym i rozwoju gospodarki w spokojnych czasach.

„Dzisiaj te czasy nie są takie spokojne. Coraz częściej odmieniamy przez przypadki wyraz +bezpieczeństwo+. Mam tu na myśli zarówno bezpieczeństwo kraju, sytuację geopolityczną, która robi się dość napięta, jak również zmiany klimatu, które powodują różne katastrofalne zjawiska, których wcześniej w kraju i Europie nie widzieliśmy” – mówił.

Prof. Wrochna wskazał, że rolą POLSA jest m.in. orientowanie się, jakie technologie są dzisiaj dostępne, rozeznawanie, jakie są potrzeby kraju i czego potrzebują służby w czasie sytuacji kryzysowych, wspieranie polskiego sektora kosmicznego i instytucji naukowych, a także doradzanie ministrowi rozwoju i technologii oraz innym ministrom, jak zastosowywać szybko rozwijające się technologie dla zaspokojenia potrzeb naszego kraju.

„Dlatego właśnie POLSA, przygotowując rekomendacje dla ministra rozwoju i technologii związane z alokacją naszego wkładu do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), rekomendowała z jednej strony alokację środków na program bezpieczeństwa cywilnego, a z drugiej strony na budowę prototypowej konstelacji satelitów do obserwacji Ziemi, zarówno optycznych, jak i radarowych" – powiedział.

Dodał, że POLSA przygotowała również projekty strategii bezpiecznej łączności rządowej. "Pracujemy też z ESA nad uruchomieniem w Polsce jej ośrodków, w których rozwijane by były technologie na potrzeby konkretnych służb” – wskazał.

Obecny na konferencji minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił, że „odpowiedzialność za człowieka w zarządzaniu kryzysowym ma nieprzebrane znaczenie, szczególnie na styku nowych technologii, cyfryzacji, digitalizacji i rozpoznawania tego, co przed nami”.

„Dzisiaj łączność satelitarna w zarządzaniu kryzysowym jest jak odpowiedź na pytanie +jak żyć+. Jak żyć, kiedy może przydarzyć się jakakolwiek sytuacja krytyczna i jak z tą krytyczną sytuacją w ramach łączności sobie poradzić” – stwierdził.

Jak zaznaczył, „łączność satelitarna jest i była narzędziem, które daje nadzieję”. „Nadzieję na to, że jak wiele pól łączności zawiedzie, to będzie ona niezawodnym źródłem wiedzy i możliwości; możliwości w czasie sytuacji kryzysowej, ale też możliwości uzupełnienia tego, co dzisiaj daje nam szerokopasmowy internet” – dodał Gawkowski.

W ocenie ministra, odpowiedzialność za państwo powinna odbywać się z udziałem sektora prywatnego. "Jeżeli nie będziemy szukali odpowiedzi, jak tą interoperacyjność pomiędzy administracją publiczną a biznesem łączyć w jedną wspólną całość, tam w przyszłości pojawią się zagrożenia” – ocenił.

Partnerami konferencji „Technologie satelitarne w zarządzaniu kryzysowym” są: Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego (InvestGDA), Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA).

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony