Przejdź do treści
Regiony FIS w Niemczech
Źródło artykułu

Zmiany w niemieckiej przestrzeni powietrznej

Niemcy są ważnym krajem dla europejskich pilotów GA, ale nie wszyscy wiedzą, że w ostatnim czasie wprowadzono tam szereg zmian, w tym dotyczących lotów VFR w obszarach Transponder Mandatory Zones (TMZ).

Od 23 marca 2023 r. nastąpiła zmiana procedur w TMZ dla pilotów, którzy lecąc ustawili częstotliwości FIS. Teraz w całych Niemczech obowiązywać będzie tylko jedna standardowa procedura – zmiana kodu TMZ i nasłuch na opublikowanej częstotliwości. Jak powszechnie wiadomo, podczas lotów tranzytowych przez TMZ pilot jest zobowiązany do przełączenia się na kod transpondera publikowany na mapie ICAO i pozostawania w stanie nasłuchu na powiązanej częstotliwości, której częstotliwość jest również publikowana na tej mapie.

Jeżeli pilot znajduje się w kontakcie ze Służbą Informacji Lotniczej (FIS) przed wejściem do TMZ, musi najpierw poinformować FIS o przełączeniu się na częstotliwość określoną dla TMZ. Wyjątkiem od tej reguły były obszary TMZ w rejonie FIR Langen i FIR-Bremen, gdzie pilot mógł pozostać na częstotliwości Służby Informacji Lotniczej i zachowywał kod transpondera przydzielony przez FIS. Ten wyjątek został jednak teraz wycofany.

Oznacza to, że jednolite przepisy będą obowiązywały we wszystkich strefach TMZ w Niemczech (z wyjątkiem TMZ Egelsbach, ponieważ jest to również strefa z obowiązkową łącznością radiową/RMZ). Podczas lotu przez strefę TMZ pilot jest zobowiązany (i sam musi tego przestrzegać) do zmiany opublikowanego kodu transpondera dla odpowiedniego TMZ i utrzymanie gotowości nasłuchu na powiązanej częstotliwości. Jeśli przed wejściem do TMZ utrzymuje korespondencję z FIS, to pilot musi zgłosić informatorowi, że opuszcza jego częstotliwość i dopiero następnie przełączyć się na opublikowaną częstotliwość dla TMZ i ustawić odpowiedni kod transpondera. Zmiana została opublikowana w NfL 2023-1-2700.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony