Wezwanie do wzięcia udziału w projekcie dotyczącym dronów w ramach programu COSME

COSME - logo

Komisja Europejska poinformowała o możliwości wzięcia udziału w projekcie dotyczącym bezzałogowych statków powietrznych w ramach programu COSME-TOPIC:COS-DRONES-2016-03-02. Budżet projektu to 450,000 Euro.

Wnioski można składać do 4 kwietnia 2017 roku.

Zadanie dla podmiotów chcących wziąć udział w projekcie polega na opracowaniu narzędzia e-learningowego dotyczącego dronów, poświęconego w szczególności kwestiom ochrony danych osobowych i prywatności (uwzględniając przy tym przepisy nowego rozporządzenia 2016/679 ws. ochrony danych osobowych), przy jednoczesnym wykorzystaniu istniejącego portalu Drone-Rules.eu, który docelowo ma być portalem skupiającym wiedzę na temat przepisów odnoszących się do dronów w Unii Europejskiej.

Więcej informacji znajduje się TUTAJ

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus