Przejdź do treści
Flaga Ukrainy - pofalowana (fot. Aeroklub Polski)
Źródło artykułu

Stanowisko FAI w sprawie konfliktu w Ukrainie

FAI wydało oświadczenie w sprawie obecnego konfliktu w Ukrainie oraz decyzji o zawieszeniu ze skutkiem natychmiastowym członków FAI z Rosji i Białorusi.

Konflikt wojskowy, który ma miejsce w Ukrainie, budzi poważne zaniepokojenie międzynarodowe. Wszyscy jesteśmy głęboko zasmuceni nieuniknionymi stratami istnień ludzkich i kryzysami humanitarnymi, które wynikną z tej inwazji.

Podstawowym celem FAI jest utrzymanie integralności i wspieranie rozwoju sportów lotniczych we wszystkich narodach zgodnie z zestawem wartości, które pielęgnują i które są ponad różnicami narodowymi.

Aby utrzymać ten cel w okolicznościach powstałych w wyniku konfliktu zbrojnego w Ukrainie, Zarząd FAI jednogłośnie zadecydował o wdrożeniu następujących środków nadzwyczajnych:

Zawieszenie ze skutkiem natychmiastowym członków Rosji i Białorusi, a tym samym usunięcie wszelkich praw wymienionych w Statucie FAI 2.4.2.1.

Podejmując tę ​​decyzję, FAI wzięło pod uwagę zastosowanie kroków rozważanych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski i inne międzynarodowe organizacje sportowe w zaistniałej sytuacji.

Oprócz podjęcia powyższych środków, FAI będzie:

1. współpracować z członkami FAI, komisjami sportów lotniczych FAI i innymi interesariuszami, aby zapewnić, że sytuacja jest na bieżąco skrupulatnie monitorowana oraz podejmowane są dalsze decyzje dotyczące zastosowania bieżących i przyszłych działań.

2. upewniać się, że organizatorzy wszystkich zatwierdzonych przez FAI wydarzeń, które mają się odbyć w Europie od teraz do kwietnia 2023 roku, zostaną odpowiednio ukierunkowani na rozważenie bezpośredniego i pośredniego wpływu konfliktu w Ukrainie, podjęcia wszelkich niezbędnych  środków, które mogą być konieczne, oraz sprecyzowania ewentualnych formy pomocy, które FAI zapewni w celu utrzymania integralności takich wydarzeń.

To jest bardzo trudna sytuacja. Nasze myśli są z tymi, których dotyka ona najbardziej. Wszyscy mamy nadzieję na szybkie rozwiązanie.

Zarząd FAI
(28 lutego 2022)

•  Oświadczenie (PDF): Stanowisko FAI w sprawie konfliktu na Ukrainie – 28.02.2022


Przeczytaj również:
Stanowisko Aeroklubu Polskiego w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony