Przejdź do treści
Flaga Ukrainy - pofalowana (fot. Aeroklub Polski)
Źródło artykułu

Stanowisko Aeroklubu Polskiego w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

W związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę Aeroklub Polski opublikował swoje stanowisko w języku polskim i angielskim, które zamieszczamy poniżej.

Szanowni Państwo,

Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 26 lutego 2022 r. w związku z agresją militarną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, stanowczo potępiło działania militarne i wojenne Rosji na terytorium suwerennej i niepodległej Ukrainy.

Aeroklub Polski podejmuje decyzję o zawieszeniu wszelkiej współpracy Aeroklubu Polskiego z rosyjskimi i białoruskimi organizacjami sportów lotniczych.

Jednocześnie zdecydowano o bojkocie wszelkich wydarzeń i imprez sportowych, które mają odbyć się na terytorium Federacji Rosyjskiej i Białorusi.

Aeroklub Polski kieruje także do Międzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI) apel o zajęcie zdecydowanego stanowiska w sprawie agresji militarnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz podjęcie daleko idących decyzji dotyczących możliwości udziału zawodników rosyjskich w lotniczych zawodach międzynarodowych.

Pozostajemy solidarni z naszymi partnerami na Ukrainie.

***

Dear Sirs and Madames,

As a result of the military aggression of the Russian Federation against Ukraine, The Presidium of the Polish Aeroclub at the extraordinary meeting on the 26 February 2022 condemned in the strongest possible terms the military and armed actions on the territory of free and independent Ukraine.

The Polish Aeroclub decides to suspend all its cooperation with Russian and Belarusian sports aviation organisations.

Moreover, it was decided to boycott all events and sports meetings which are to take place on the territory of Russian Federation and Belarus.

The Polish Aeroclub also turns to International Aviation Federation (FAI) to take a firm position concerning the military aggression in Ukraine and to take far-reaching decisions concerning the possibility of participation of Russian sportsmen in international aviation competitions.

We stand firmly by our partners in Ukraine.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony